Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Główny test syren w sobotę

30.04.2024

O godzinie 12.00 w południe i ponownie o 12.10 w sobotę, syreny zostaną przetestowane w całej Jenie. Zawodzący dźwięk będzie emitowany przez dwanaście sekund. Podczas pierwszej rundy regionalne centrum kontroli uruchomi alarm testowy za pośrednictwem radia analogowego. Planowane jest uruchomienie 26 syren. Syreny w Ringwiese, w Wöllnitz Unterdorf i w szkole gminnej Wenigenjena przy Jenzigweg są wykluczone, ponieważ nie są wyposażone w radia analogowe.
W drugiej rundzie tylko 22 syreny elektroniczne są uruchamiane przez drugą ścieżkę sterowania za pomocą radia kierunkowego. Ścieżka ta służy jako rezerwa na wypadek awarii pierwszego wariantu. Syreny silnikowe w Kunitz, Krippendorf, Münchenroda, Leutra, Lichtenhain am Herrenberge i w Jena-Nord na Closewitzer Straße pozostają wtedy nieme. Następnie syreny elektroniczne wydadzą następujący komunikat: "Uwaga! Uwaga! Tu administracja miasta Jena. To jest alarm testowy". Po dwóch uruchomieniach testowych sprawdzane są odpowiednie lokalizacje, aby sprawdzić, czy sygnał i komunikat zabrzmiały zgodnie z planem.
Miasto Jena posiada obecnie łącznie 28 syren. Dwie kolejne zostaną dodane w tym roku. W tej chwili syreny mogą bezpiecznie dotrzeć do prawie 60 000 mieszkańców Jeny na podstawie danych z rejestru. Sieć syren w Jenie ma wzrosnąć do 40 w nadchodzących latach, aby dotrzeć do prawie wszystkich mieszkańców.

Tło:

Od 2018 r. w Turyngii działa ogólnokrajowy system ostrzegania ludności przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Tak zwany Modułowy System Ostrzegania (w skrócie MoWaS) jest obsługiwany w całych Niemczech przez kraje związkowe we współpracy z Federalnym Urzędem Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku Katastrof (BBK) w Bonn. Doświadczenia ostatnich lat pokazały zarówno w kraju, jak i za granicą, że radio jest odpowiednim środkiem ostrzegania i informowania w przypadku poważnych klęsk żywiołowych i katastrof technicznych, ale konieczne jest również użycie akustycznych sygnałów ostrzegawczych, takich jak syreny, aby "obudzić" ludność.

Co należy zrobić w sytuacji zagrożenia, gdy rozlegną się syreny?

  • Włączyć radio (stacje regionalne) i słuchać komunikatów.
  • Zwracać uwagę na ostrzeżenia i informacje w aplikacjach ostrzegawczych na smartfony (np. NINA).
  • Poinformuj sąsiadów i przechodniów, którzy mogli nie słyszeć komunikatów.
  • Pomagaj osobom starszym lub niepełnosprawnym i informuj obcokrajowców.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami władz.
  • W nagłych wypadkach dzwoń tylko pod numer 112 (straż pożarna) lub 110 (policja).
  • Zachowaj spokój. Wchodzić do budynków/mieszkań. Zamknij drzwi i okna.
  • Trzymaj się z dala od uszkodzonego obszaru, jeśli nie jesteś bezpośrednio poszkodowany, aby umożliwić szybką pomoc.
Kategorie