Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

"Grywalne miasto"

24.05.2023

Miasto Jena rozpoczyna praktyczny projekt z teilAuto, dostawcą usług car-sharingu, aby zrealizować możliwości "Playable City". Pierwsza data inauguracji odbędzie się w Jenie 31.5.2023 r.

Opracowywanie koncepcji sąsiedztwa z gminami

Firma teilAuto była w stanie skorzystać z usług urbanisty prof. Bernharda Meyera z Protestanckiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Darmstadt w zakresie koncepcji i konsultacji, który opracowuje koncepcje dzielnic w imieniu teilAuto. Wspólnie z uczestniczącymi gminami oraz innymi partnerami i sponsorami planowane jest wspólne wdrożenie projektu. Celem jest wdrożenie wyników i propozycji koncepcji opracowanej przez prof. Meyera w odpowiedniej dzielnicy lub szkole w Jenie.

Pierwsze instytucje edukacyjne w Jenie pozyskane do współpracy

Obszar wokół West School (August-Bebel-Straße) lub, alternatywnie, obszar wokół Südschule (Döbereinerstraße) zostały zlokalizowane jako odpowiednie obszary do badań, a lokalne instytucje edukacyjne zostały pozyskane do współpracy.
Obszar ten jest również szczególnie odpowiedni, ponieważ można tu zobaczyć konkretne możliwości wdrożenia i połączyć je z nadchodzącą przebudową August-Bebel-Straße/Semmelweisstraße/Erfurter Straße.

"Playable City" - przestrzeń dla dzieci w mieście

Koncepcja "Playable City" to próba odzyskania przestrzeni publicznej miasta dla dzieci. Dzieciom należy umożliwić samodzielne poruszanie się w przestrzeni miejskiej, a jednocześnie uczynić ją atrakcyjną. W tym celu miejsca ważne dla dzieci (takie jak szkoły, place zabaw) są połączone siecią bezpiecznych ścieżek i dodatkowo wzbogacone o obiekty do zabawy przy wszechstronnym udziale dzieci.

Burmistrz Christian Gerlitz jest szczególnie zadowolony z tej współpracy, ponieważ "dzieci w naszym mieście są naszą przyszłością i powinny być zaangażowane w rozwój miasta. Z jednej strony, taka forma uczestnictwa wzmacnia u dzieci poczucie odpowiedzialności za własne środowisko i ich osobiste możliwości wywierania wpływu. Są to wszystkie rzeczy, które są ważne w demokracji i posuwają ją naprzód".

Koncepcja ta została przykładowo zrealizowana przez miasto Griesheim w Hesji. Zdjęcia "miasta do zabawy" można znaleźć na stronie https://www.griesheim.de/bildung-kultur/bespielbare-stadt/.

Kategorie