Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Informacja o ofercie testowej dla przedszkoli i szkół po wakacjach letnich

03.09.2021

Po tym jak kraj związkowy Turyngia zaprzestał badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadku wirusa SARS-CoV-2 w żłobkach i przedszkolach, sztab kryzysowy miasta Jeny kontynuował samodzielne finansowanie testów na czas wakacji letnich. W ten sposób można było wnieść istotny wkład w ochronę przed zakażeniami w ośrodkach opieki dziennej w czasie, gdy wiele osób wracało z podróży. Testy dostępne jeszcze z tego zamówienia (obecnie ok. 7000) mogą być nadal wywoływane przez ośrodki opieki dziennej, tak aby możliwe było przeprowadzenie testów jeszcze w pierwszym tygodniu po świętach.

Tymczasowe zaprzestanie przeprowadzania testów w ośrodkach opieki dziennej

Poza tym nie można zagwarantować dalszego finansowania szybkich testów przez miasto Jena.

Burmistrz dr Thomas Nitzsche mówi: "Wielokrotnie próbowaliśmy nakłonić kraj związkowy Turyngię do zmiany strategii testowania przedszkoli i szkół. Niestety bez powodzenia. Na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z ogromnym dodatkowym obciążeniem finansowym."

Do początku wakacji gminy mogły refinansować koszty poniesione na szybkie testy w kraju związkowym Turyngia. W związku z nagłą zmianą strategii testowej państwa, zgodnie z którą nie należy już oferować oferty testowej w przedszkolach, gminy muszą od 1 sierpnia samodzielnie organizować finansowanie. Flub wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym w mieście Jena, dwa testy w tygodniu będą kosztować prawie ćwierć miliona euro w okresie dwóch miesięcy.

Dr Thomas Nitzsche powiedział: "W ostatnich tygodniach podjęliśmy działania, aby w przedszkolach w Jenie można było jeszcze przez pewien czas przeprowadzać testy. Nie możemy jednak kontynuować tej oferty z uwagi na ogromne nakłady finansowe. Nowa strategia państwa niestety akceptuje zwiększone ryzyko infekcji w Kitach, ale nie możemy tego dalej absorbować na poziomie gminy."

Organizacja testów w szkołach

Przynajmniej w szkołach, według informacji z Ministerstwa Edukacji, będzie istniał bufor bezpieczeństwa w postaci obowiązkowych testów w ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki. Następnie zacznie obowiązywać system testowania oparty na poziomach ostrzegania. Na poziomie podstawowym nie będzie żadnych testów. Od pierwszego poziomu ostrzegawczego (7-dniowa zachorowalność powyżej 35 i wyższe obłożenie szpitala lub obłożenie łóżek intensywnej terapii), testy będą oferowane dwa razy w tygodniu.