Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Komitet Eichplatz popiera wniosek Jeny

02.09.2022

Komitet Eichplatz popiera wniosek Jeny o utworzenie Centrum Przyszłości i przygotowuje list poparcia. Zespół wnioskodawców Centrum Przyszłości był w czwartek wieczorem gościem komisji warsztatowej dla obszaru Eichplatz. Na podstawie wspólnie opracowanych 10 zasad i ramowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiono plany przyszłego centrum Jeny i wynikający z nich potencjał dalszego rozwoju obszaru Eichplatz. Na zakończenie imprezy dano zielone światło planom Centrum Przyszłości, a komisja warsztatowa będzie nadal intensywnie zaangażowana w jego koncepcję i realizację.

Christian Gerlitz, kierownik wydziału urbanistyki, powiedział: "Bardzo się cieszę, że członkowie komisji warsztatowej również wyraźnie popierają wniosek Jeny o utworzenie Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej (ZET) na terenie Eichplatz. Utworzenie Centrum Przyszłości w tej lokalizacji spełniłoby jeden z zasadniczych punktów 10 zasad - oferta użytku publicznego, dostępna dla wszystkich bezpłatnie. Cenne wskazówki z wczorajszej dyskusji po raz kolejny pokazały, jak ważna jest komisja warsztatowa jako źródło pomysłów w procesie dalszego rozwoju obszaru Eichplatz."