Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Laureat poszukiwany do nagrody Jena Prize for Civil Courage!

03.05.2023

Odwaga cywilna jest wymagana zawsze i wszędzie. Każdy może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał wykazać się odwagą. Jaka osoba (osoby), jaka sytuacja przychodzi Ci na myśl?
Pracownicy KoKont (biuro koordynacyjne Programu Miejskiego Jeny i biuro kontaktowe Okrągłego Stołu dla Demokracji) przyjmują propozycje do 22. edycji Nagrody Jeny za odwagę cywilną do 9 lipca 2023 roku.

Nagroda ta przyznawana jest corocznie w Jenie od 2002 roku osobom, które wykazały się odwagą cywilną poprzez swoje bezinteresowne działania. Które odważne działania zainspirowały Cię do dyskusji z przyjaciółmi i rodziną lub skłoniły do refleksji? Swoje propozycje z krótkim uzasadnieniem prześlijcie pocztą (buero@kokont-jena.de) lub listownie (Max-Steenbeck-Str. 46, 07745) do zespołu KoKont. Propozycje można też przekazywać przez mobilne skrzynki na listy KoKont w zabytkowym ratuszu.

Odwaga cywilna jako podstawa zorientowanego na prawa człowieka i otwartego społeczeństwa jest przeżywana solidarnie. Interweniowanie, gdy ludzie są w niebezpieczeństwie lub nawet zagrożeni, wykluczeni, dyskryminowani lub źle traktowani, nie jest w żadnym wypadku sprawą oczywistą. Wstawianie się, mówienie, interweniowanie, nagłaśnianie i organizowanie pomocy wymaga empatii, a przede wszystkim ODWAGI. Ewentualne negatywne konsekwencje i reakcje są podporządkowane chęci pomocy.

Ale nie tylko mieszkańcy miasta są co roku wzywani do przemyślenia tematu i zgłaszania propozycji. Swoje stanowisko zajmuje również lokalne środowisko biznesowe. Co roku jedno z przedsiębiorstw z regionu sponsoruje nagrodę. W tym roku Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt funduje nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 euro.
Falko Gaudig, członek zarządu Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt, skomentował to w następujący sposób:

"Potrzebujemy silnego społeczeństwa, które wykazuje się odwagą cywilną, które przeciwstawia się niesprawiedliwości i nie pozwala ludziom na utratę godności lub praw. Ale "patrzenie zamiast odwracania wzroku" może brzmieć prosto. Wypełnienie go życiem wymaga często sporej odwagi. Nagroda za Odwagę Cywilną honoruje osoby, które tą odwagą się wykazały. Zasługują one na uznanie. A jednocześnie ich działania powinny służyć za przykład, motywować i dodawać odwagi. Cieszymy się, że już po raz drugi możemy wspierać Nagrodę za Odwagę Cywilną w Jenie. Ponieważ dzięki temu nie tylko uczestnicy otrzymują uznanie, na które zasługują, ale także temat odwagi cywilnej zyskuje ważną scenę publiczną."

Wspólnie Lord Mayor Dr. Thomas Nitzsche, KoKont i Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt wzywają wszystkich mieszkańców Jeny do zgłaszania propozycji osób lub grup, które powinny zostać uhonorowane za swoje działania w ubiegłym roku. Lord Mayor dr Thomas Nitzsche powiedział:

"W Jenie liczne inicjatywy, sieci, a także jednostki wielokrotnie stają na straży odwagi cywilnej. Społeczeństwo miasta jest aktywne i broni się wzajemnie. Nagroda za odwagę cywilną ma na celu uwidocznienie tych dobrowolnych działań i godne podziękowanie mieszkańcom. Dlatego chciałbym podziękować zespołowi KoKont za tę ważną pracę. I zapraszam wszystkich obywateli do zgłaszania swoich propozycji nagród."

Nagroda zostanie w tym roku ponownie wręczona wraz z Nagrodą im. Charlotty Figulli dla uczniów i młodzieży.
Uroczystość odbędzie się 29.09.2023 r. w ratuszu w Jenie.

Dr. Thomas Nitzsche und Falko Gaudig von der Volksbank eG Jena-Gera-Rudolstadt freuen sich auf Vorschläge für den Preis für Zivilcourage Dr. Thomas Nitzsche und Falko Gaudig von der Volksbank eG Jena-Gera-Rudolstadt freuen sich auf Vorschläge für den Preis für Zivilcourage © Stadt Jena
Kategorie