Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Miejskie planowanie ciepła dla Jeny

19.07.2023

Najpóźniej od początku wojny agresji na Ukrainę, temat dostaw energii zdominował ogólnokrajowe media. Wraz z ogłoszeniem ustawy o energetyce budowlanej (GEG) pojawiają się nowe niewiadome, a obywatele i firmy zadają sobie pytanie, w jaki sposób powinni ogrzewać swoje lokale w przyszłości. Czy pompy ciepła muszą być instalowane, czy też możliwe jest podłączenie do sieci ciepłowniczej?

Zgodnie z obecnym statusem GEG, takie pytania mają zostać wyjaśnione w ramach miejskiego planowania ciepła. Miasto Jena podjęło już decyzję o takim planowaniu w ramach Planu Działań na rzecz Klimatu, mimo że nie ma jeszcze takiego prawnego obowiązku. Oznacza to, że Jena jest już o krok przed wieloma innymi niemieckimi gminami. W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach federalnego programu finansowania Kommunalrichtlinie, który pozwala na 90% dofinansowanie przygotowania miejskiego planu ogrzewania. Miasto Jena planuje zakończyć procedurę przyznawania dotacji do końca 2023 r. i przygotować koncepcję do końca 2024 r.

Miejskie planowanie ciepła jest strategicznym instrumentem planowania gminy w zakresie długoterminowego projektowania dostaw ciepła w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. W tym celu obszary sieci ciepłowniczej i obszary zdecentralizowanego zaopatrzenia w ciepło są wyznaczane na podstawie analizy istniejącej sytuacji i potencjału w celu zapewnienia możliwie najbardziej efektywnych kosztowo i neutralnych dla klimatu dostaw. W procesie tym mają zostać zidentyfikowane konkretne środki i potencjały oraz ma zostać stworzone bezpieczeństwo planowania i inwestycji dla obywateli i przedsiębiorstw.

"Transformacja cieplna jest najważniejszą dźwignią transformacji energetycznej i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Obecnie około 60 procent krajowego zużycia energii przypada na sektor ciepłowniczy, w którym gaz ziemny i olej opałowy są głównie wykorzystywane jako źródła energii. Miejskie planowanie zaopatrzenia w ciepło zapewnia nam plan niezbędny do sprostania wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną i neutralnością klimatyczną na poziomie miejskim" - mówi Christian Gerlitz, burmistrz i dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta.

Uruchomiono modelowy projekt zintegrowanej koncepcji dzielnicy energetycznej (IEQW)

Modelowy projekt w Jenie pokazuje, jak może wyglądać planowanie ciepła. Pierwsza koncepcja energetyczna w Jenie jest opracowywana dla dzielnicy Wenigenjena. Dzielnica ta została wybrana ze względu na jej heterogeniczność w odniesieniu do dużej liczby właścicieli i zróżnicowanej struktury budynków i nie podlega statutowi ciepłowniczemu. Ze względu na niewielką skalę struktur budowlanych, dostawy sieciowe (lokalne sieci ciepłownicze) muszą być rozwijane między właścicielami.

Za pomocą IEQW należy zidentyfikować techniczne i ekonomiczne możliwości oszczędzania energii w sąsiedztwie, biorąc pod uwagę mieszkalnictwo, rozwój urbanistyczny, kulturę budowlaną, aspekty demograficzne i społeczne, a także krótko-, średnio- i długoterminowe możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej, tak aby można było osiągnąć docelową redukcję emisji CO2 o 80-95% do 2050 r. w porównaniu z 1990 r.

Ankieta przeprowadzona wśród właścicieli i najemców w sąsiedztwie jest już w toku przy użyciu kwestionariusza, a następnie we wrześniu 2023 r. odbędzie się wydarzenie publiczne, które dostarczy informacji na temat wstępnych wyników. W 2024 r. opracowana zostanie zintegrowana koncepcja dzielnicy energetycznej Wenigenjena.

Kategorie