Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Okrągły Stół ds. Klimatu i Środowiska rozpoczyna trzeci rok działalności

17.09.2021

Jena "Okrągły Stół Klimat i Środowisko" wkracza w trzeci sezon. Założony w trakcie masowych protestów klimatycznych w 2019 roku jako otwarte, regularne spotkanie, Okrągły Stół w ciągu dwóch lat swojego istnienia mocno wpisał się w polityczny krajobraz Jeny. Następny termin to 21.09. Będzie to wyraźnie zaplanowane jako wprowadzenie dla nowych członków. Wyraźnie zachęcamy do spróbowania, jak to jest! Wcześniejsza wiedza nie jest konieczna.

Spotkania Okrągłego Stołu odbywają się zazwyczaj w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Początek: 19:00, miejsce: Chrześcijańskie Gimnazjum Jena

"Mogliśmy dać ważne impulsy, zwłaszcza przy opracowywaniu działań w ramach przyjętej wiosną strategii zrównoważonego rozwoju", mówi Georg Laube z Okrągłego Stołu Klimat i Środowisko, w skrócie RTKU. RTKU może wywierać swój wpływ na Radę Miasta poprzez Radę Doradczą ds. Ochrony Klimatu, do której wysyła trzech członków z prawem głosu. Rada doradcza ma z kolei prawo do przedstawiania projektów uchwał Radzie Miasta za pośrednictwem właściwych komisji - jest to unikalna struktura, która uwzględnia egzystencjalne znaczenie ochrony klimatu.

W ten sposób powstały już różne projekty rezolucji dotyczące szerokiego spektrum tematów, od gospodarki opartej na wspólnym dobru do śródmieść o ograniczonym ruchu drogowym. "Już od dwóch lat w Jenie podjęto uchwałę o nadaniu najwyższego priorytetu kryzysowi klimatycznemu. Nasze zadanie polega na konstruktywnym wsparciu tego pięknego i poprawnego sformułowania treścią i konkretnymi możliwościami działania" - wyjaśnia Reinhard Guthke, członek "okrągłego stołu ds. klimatu i środowiska".

W uchwale Rady Miasta "Jena neutralna klimatycznie do roku 2035" zapisano, że opracowaniem planu działania na rzecz neutralności klimatycznej zajmie się biuro planowania z udziałem rady doradczej ds. ochrony klimatu. Reinhard Guthke wyjaśnia: "My, jako grupa współpracująca z radą doradczą, cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym niezwykle zaangażowanym i pilnie potrzebnym zadaniu. Pierwsze pomysły zostały już sformułowane, a wciąż jest mnóstwo miejsca na nowe!"

Spotkania Okrągłego Stołu odbywają się dwa razy w miesiącu i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Stałym elementem spotkań jest również ścisła wymiana z administracją miasta Jena. "Ochrona klimatu w gminie jest zadaniem przekrojowym. Politycy, społeczeństwo obywatelskie i administracja muszą działać razem. Dlatego jednym z zadań Okrągłego Stołu jest również poprawa komunikacji między podmiotami zajmującymi się ochroną klimatu i tym samym połączenie sił", podkreśla Christian Gerlitz, burmistrz miasta Jena.

Komunikacja pomiędzy Okrągłym Stołem a administracją miasta jest jednym z wielu zadań koordynatora ds. ochrony klimatu miasta Jeny, Kevina Muschalle-Momberga: "Jako motor inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego w zakresie ochrony klimatu w Jenie, Okrągły Stół Klimat i Środowisko może poszczycić się wieloma sukcesami w zakresie miejskiej ochrony klimatu w ciągu swojego krótkiego istnienia. Wspólnie z administracją miasta ma to być kontynuowane w nadchodzącym roku."

Coraz częściej obawy zgłaszają również obywatele i organizacje. Katrin Lenk-Mimietz, członkini "Okrągłego Stołu Klimat i Środowisko", mówi: "To leży absolutnie w naszym interesie: chcemy stworzyć sieć, tzn. wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani w przyjazny dla środowiska i klimatu sposób życia na miejscu. Dzięki wspólnej wiedzy i wspólnym działaniom możemy osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają jakieś obawy lub chcą przyczynić się do konstruktywnych rozwiązań." W RTKU spotykają się już członkowie różnych zaangażowanych grup, takich jak stowarzyszenia ekologiczne, food sharing czy ruch For Future.

Odbiegające terminy, np. podczas świąt, jak również wszystkie inne informacje można zawsze znaleźć na stronie internetowej https://klima-tisch-jena.de .