Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Pierwsze posiedzenie komisji specjalnej Rady Miasta Jena

07.04.2020

Ze względu na szczególną sytuację spowodowaną kryzysem koronnym, "Specjalny Komitet do Spraw Zapewnienia Zdolności do Działania Rady Miasta i jej Komitetów" zebrał się dziś po raz pierwszy. Został on utworzony przez przedstawicieli parlamentu miejskiego. Lord burmistrz Thomas Nitzsche zwołał spotkanie. Spotkanie odbyło się w publicznych łaźniach w Jenie, z uwzględnieniem specjalnych przepisów dotyczących higieny. Obejmowały one minimalną odległość 1,5 metra oraz obowiązkowe zakrycie ust i nosa. Co więcej, komisja zebrała się tylko na dwie godziny.

Jens Thomas został wybrany na przewodniczącego komitetu.

Oprócz informacji o aktualnej sytuacji w Jenie od pracowników ds. wydarzeń nadzwyczajnych, omówiono i zadecydowano o pilnych rachunkach.

Oto wyniki publicznych punktów porządku obrad:

 • Punkt 5: Końcowe oświadczenie o zamiarze nabycia pojazdów tramwajowych
  (patrz zgłoszenie Rady Miejskiej z 18.03.2020 TOP 12 - https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/vo0050.php?__kvonr=10198oselect=10960)
  o 10/0/0 zalecono złożenie wniosku do Pana Burmistrza w celu podjęcia pilnej decyzji
 • TOP 6: Propozycja uchwały Lorda Burmistrza - dodanie do aktu powierzenia zadania Jenaer Nahverkehr GmbH/Electric Drive Systems-City Bus
  (patrz zgłoszenie Rady Miasta TO z dnia 18.03.2020 r. TOP 23 - https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/vo0050.php?__kvonr=10188oselect=10960)
  o 10/0/0 zalecono złożenie wniosku do Pana Burmistrza w celu podjęcia pilnej decyzji
 • TOP 7: Projekt rezolucji Lorda Burmistrza - Koszty zakwaterowania - rozstrzygające pojęcie stosowności
  (Przedłożenie posiedzenia Rady Miasta 19.02.2020 TOP 27 i Rady Miasta 18.03.2020 TOP 11 - https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/vo0050.php?__kvonr=10128oselect=10960)
  Poprawka pani dr Jonscher/ DIE LINKE z 03.03.2020 / 13.02.2020 nie została potwierdzona 2/8/0
  Wniosek uzupełniający grupy parlamentarnej FDP (dr Bartsch) z dnia 03.03.2020 r. został przejęty przez administrację Komitetu Społecznego (i wycofany przez wnioskodawcę).
  do 8/0/2 złożenie wniosku zostało zalecone Panu Burmistrzowi w celu podjęcia pilnej decyzji
 • Pozycja 10.1.: Sprawozdanie w sprawie finansowania niezależnych agencji wykonawczych przez Eberharda Hertzscha
  1. Miasto Jena jest niezmiennie zainteresowane możliwością oferowania i świadczenia usług socjalnych zgodnie z zasadą pomocniczości. Dostawcy tych usług są niezbędnym czynnikiem w wypełnianiu mandatu prawnego i kształtowaniu ram społecznych naszego miasta. We wzajemnym zaufaniu do wspólnego przezwyciężania obecnego kryzysu chcemy się wzajemnie wspierać w dążeniu do przetrwania tego kryzysu bez szwanku.
  2. W celu zapewnienia zdolności do działania i płynności finansowej właścicieli, finansowanie miasta dla właścicieli uzgodnionych usług w miesiącach marcu i kwietniu będzie najpierw zapewnione w równowartości z poprzednimi miesiącami.
  3. Ze swojej strony sponsorzy przedstawiają obecny stan swoich możliwości świadczenia usług w ramach istniejących ogólnych orzeczeń w sprawie kryzysu koronnego, w szczególności w odniesieniu do rozmieszczenia personelu. Instytucje dołożą starań, aby prezentacje te były dostępne najpóźniej na początku 15 tygodnia. Mają być one wysyłane do odpowiednich właściwych służb specjalistycznych.
  4. Miasto Jena dołoży wszelkich starań, aby w jeszcze nieprzewidywalnym okresie od maja określić i wprowadzić w życie najbardziej korzystne finansowo rozwiązanie dla współpracy miasta i odpowiedzialnych organów z udziałem państwa i rządu federalnego, przy zachowaniu zasady zgodnie z pkt. 1.
  5. Ze swojej strony odpowiedzialne organy wykorzystają wszystkie możliwości oferowane przez państwo i rząd federalny, aby utrzymać koszty na jak najniższym poziomie w czasie obecnego kryzysu. Ze swojej strony są oni przygotowani do zapewnienia miastu przejrzystych informacji o swoim podejściu.

Następne posiedzenie Komitetu odbędzie się w środę 22 kwietnia 2020 r.