Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Sytuacja wieczorna z 24.03.2020

24.03.2020

Wodospady Corona

93, więc 3 więcej niż w poniedziałek

Zwolnienia dla pracowników systemu opieki zdrowotnej i infrastruktury związanej z systemem

Zasadniczo obowiązuje zasada: osoby, które przebywały w obszarach ryzyka określonych przez miasto Jena w ciągu ostatnich 14 dni, są zobowiązane do 14 dni kwarantanny krajowej.

W kilku przypadkach mogą zostać przyznane wyjątki: Osoby, które pracują w systemie opieki zdrowotnej lub w infrastrukturze o znaczeniu systemowym, mogą wrócić do pracy w ramach ścisłych zasad higieny w celu wykonania swojej pracy.

Zasady te obejmują noszenie maski ochronnej w oronezie, samokontrolę (protokół gorączki i objawów) oraz regularne badania na obecność wirusów koronowych. Po pracy osoby te muszą natychmiast wrócić do domu na kwarantannę.

Ponadto firma lub instytucja musi posiadać zakładowe instrukcje proceduralne dotyczące regularnego monitorowania stanu zdrowia tych pracowników. Należy zapewnić odpowiednią ochronę obywateli, klientów, pacjentów i współpracowników danego pracownika.

Praca personelu przy wydarzeniach nadzwyczajnych

Administracja miasta Jena również częściowo korzysta z tego rozporządzenia. Po tym jak wszystkie testy pracowników na zdarzenia nadzwyczajne będą negatywne, poszczególni pracownicy mogą wrócić na swoje miejsce pracy na powyższych zasadach.

Jednocześnie praca personelu jest jeszcze bardziej konsekwentnie dostosowywana do aktualnych wymagań. Spotkania pracowników odbywają się obecnie w formie konferencji telefonicznych; spotkania osobiste odbywają się obecnie tylko w wyjątkowych przypadkach. Możliwości domowego biura są rozszerzane m.in. poprzez zakup dodatkowych komputerów i zwiększenie pojemności serwerów.

Zgłaszane przypadki naruszenia zasad dotyczących kwarantanny

Otrzymano raporty od ludności wskazujące na naruszenie zasad kwarantanny. Pracownicy obsługujący wyjątkowe wydarzenia traktują to bardzo poważnie. Niezastosowanie się do przepisów ustawy o ochronie przed zakażeniami może skutkować karą grzywny.

Nie są wymagane żadne przepustki

Po raz kolejny zwracamy na to uwagę: W Jenie nie ma godziny policyjnej. Zaświadczenie pracodawcy lub nawet przepustki na wjazd do Jeny nie są konieczne.

Zmiany w rozkładzie jazdy transportu publicznego w Jenie

Tramwaje i autobusy systemu lokalnego transportu publicznego w Jenie będą kursowały od środy 25.03.2020 r., w ciągu dnia zwykle w odstępach 30-minutowych lub 60-minutowych. Proszę się zgłosić przed jazdą.