Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Posiedzenie rady miasta w dniu 22 listopada 2023 r.

22.11.2023

Wyniki głosowania w publicznej części 50. posiedzenia Rady Miasta w środę, 22 listopada 2023 r.

Wszystkie dokumenty można znaleźć w systemie rady miasta Jena .

6. czas na pytania mieszkańców

7. tura pytań

8. odpowiedź na główne zapytanie grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen "Jena - miasto przyjazne rodzinie! Jak się tu żyje?" (zapytanie z 28/06/2013 poz. 4)

- Dyskusja odbędzie się na następnym posiedzeniu Rady Miejskiej -

9. projekt uchwały Pana Burmistrza - umowy na finansowanie teatru i orkiestry

- potwierdzony większością głosów - 10.

10. projekt uchwały Burmistrza - dodatkowe wydatki w rozumieniu § 15 ust. 6 ThürEBV na przygotowanie alternatywnej lokalizacji w trakcie zakończenia użytkowania kliniki dla kobiet

- potwierdzone większością głosów -

11. projekt uchwały Pana Burmistrza - Zatwierdzenie i interpretacja projektu planu zagospodarowania przestrzennego VBB-J 45 "EichplatzAreal - Baufeld A"

- potwierdzone większością głosów

12. projekt uchwały Pana Burmistrza - Niemieckie Muzeum Optyczne - ogólne finansowanie

- potwierdzony większością głosów -

13. projekt uchwały Pana Burmistrza - Przedłużenie terminów umowy wykonawczej dla planu rozwoju związanego z projektem VBB J-40 "Wohnen am alten Weinberg"

- jednogłośnie potwierdzone -.

14. projekt uchwały Pana Burmistrza - nowa wersja statutu w sprawie pobierania opłat za usuwanie odpadów z gospodarstw domowych i innych źródeł w mieście Jena (statut opłaty za odpady)

- przyjętyjednogłośnie - 15.

15. projekt uchwały Pana Burmistrza - Nowa wersja statutu dotyczącego gospodarki odpadami w mieście Jena (statut odpadowy)

-potwierdzonyjednogłośnie - 16.

16. projekt uchwały Pana Burmistrza - Statut dotyczący pobierania opłat za przetwarzanie odpadów resztkowych w mieście Jena

-jednogłośnie potwierdzony -

Kolejne punkty porządku obrad zostały przełożone na posiedzenie grudniowe.

Kategorie