Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Posiedzenie rady miasta w dniu 24.04.2024 r.

24.04.2024

Wyniki głosowania w części jawnej kontynuowanego 55. posiedzenia Rady Miasta w środę, 24.04.2024 r. Było to ostatnie posiedzenie Rady Miasta w tej kadencji.

Wszystkie dokumenty można znaleźć w systemie Rady Miasta Jena.

16. projekt uchwały Pana Burmistrza - Uchwała w sprawie rozpatrzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego VBB J-45 "EichplatzAreal - Baufeld A"

- potwierdzone większością głosów -

17. projekt uchwały Pana Burmistrza - Umowa wykonawcza dla planu zagospodarowania przestrzennego związanego z projektem VBB J-45 "EichplatzAreal - Baufeld A"

- potwierdzone większością głosów -

18. projekt uchwały Pana Burmistrza - uchwała w sprawie statutu dla planu zagospodarowania przestrzennego związanego z projektem VBB J-45 "EichplatzAreal - Baufeld A"

- potwierdzony większością głosów przy 24 głosach za, 5 głosach przeciw, 5 głosach wstrzymujących się -

19. projekt uchwały Pana Burmistrza - decyzja o wyważeniu planu zagospodarowania B-Lo 12 "Teren ogródków działkowych Lobeda-Ost"

- potwierdzony większością głosów -

20. projekt uchwały Burmistrza - uchwała w sprawie statutu dla planu zagospodarowania B-Lo 12 "Teren ogrodu działkowego Lobeda-Ost"

- potwierdzony większością głosów - 27 głosów "za", 1 głos "przeciw", 6 głosów "wstrzymujących się -

21. projekt uchwały Burmistrza - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rodzinny Ogród Działkowy Łobeda-Ost" w procedurze równoległej do planu zagospodarowania B-Lo 12 "Rodzinny Ogród Działkowy Łobeda-Ost"

- potwierdzone większością głosów -

22. projekt uchwały Pana Burmistrza - decyzja o zatwierdzeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nr 9 dla obszaru "teren ogrodu działkowego Łobeda-Ost" w procedurze równoległej do planu zagospodarowania B-Lo 12 "teren ogrodu działkowego Łobeda-Ost"

- potwierdzone większością głosów -

24. projekt uchwały Burmistrza - Nocna reprezentacja kultury dla Jeny

- potwierdzony większością głosów -

25. projekt uchwały Burmistrza - System przewodnictwa turystycznego w Jenie - potwierdzenie koncepcji i realizacji

- potwierdzono jednogłośnie -

26. projekt uchwały Burmistrza - Aktualizacja koncepcji kulturalnej miasta Jeny na lata 2025-2028

- potwierdzony większością głosów -

27. projekt uchwały grupy parlamentarnej FDP - Zwolnienie stojaków rowerowych z reklamami ze specjalnej opłaty za użytkowanie

od specjalnej opłaty za użytkowanie

- potwierdzone większością głosów -

28. projekt uchwały grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen - rowery towarowe w Jenie - usuwanie przeszkód

- potwierdzone większością głosów -

29. projekt uchwały grup parlamentarnych CDU i Bündnis 90/Die Grünen - Zmiana ustawy o podatku od psów

- potwierdzony większością głosów -

30. projekt rezolucji grupy parlamentarnej CDU - karta płatnicza dla osób ubiegających się o azyl

- odrzucony większością głosów -

31. projekt rezolucji frakcji Bündnis 90/Die Grünen i SPD - hala targowa w Jenie

- odrzucony większością głosów -

32. projekt rezolucji Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP, DIE LINKE - Wzmocnienie urzędu stanu cywilnego, zmniejszenie zaległości w składaniu wniosków

- potwierdzony większością głosów -

33. projekt uchwały grupy parlamentarnej DIE LINKE - Poprawa bezpieczeństwa na drogach - sprawdź jak radzić sobie z e-hulajnogami!

- potwierdzony większością głosów -

34. projekt uchwały burmistrza - Zmiana statutu grobów honorowych - włączenie grobu Eugena Reclama, który zasługuje na ochronę

- potwierdzony jednogłośnie 31 głosami -

Promocja korzystania z transportu publicznego w Jenie za pomocą biletu powitalnego

- potwierdzone większością głosów -

Gruppe von Männern und Frauen stehen vor dem Historischen Rathaus für ein Gruppenfoto Die Mitglieder des Stadtrates dieser Wahllegislatur haben am 24.4.2024 ihre letzte Sitzung absolviert. © Stadt Jena
Kategorie