Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Postępy w projekcie sieci transportowej 5G

13.12.2022

Na początku 2021 roku miasto Jena otrzymało zgodę na finansowanie w ramach programu innowacji 5G Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu (BMDV). Za projekt "5G traffic networking", który dotyczy opartej na 5G sieci wszystkich rodzajów uczestników ruchu, Jena otrzymała wraz z partnerami współpracy najwyższą ocenę.

Zostało to poprzedzone ogłoszonym przez BMDV w 2019 roku naborem pomysłów koncepcyjnych, które dotyczą proponowanych rozwiązań dla konkretnych wymagań gmin i społeczności w oparciu o technologię 5G. W kolejnym kroku w 2020 roku BMDV wezwał do tego, aby te koncepcje były dalej rozwijane w konkretne projekty wdrożeniowe, a tym samym do wykazania odpowiednich potencjałów innowacyjnych partnerstw współpracy składających się z władz lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych. Na realizację w ramach trzyletniego okresu finansowania BMDV obiecał środki w wysokości do 4 mln euro na projekt.

W projekt "5G traffic networking" w Jenie zaangażowani są partnerzy z gospodarki regionalnej Turyngii i Saksonii (Data in Motion, INAVET), z instytucji badawczych (TU Dresden, HS Mittweida) oraz z administracji miejskiej i spółek komunalnych (Kommunalservice Jena, Stadtwerke Jena Netze, Jenaer Nahverkehr).

Środki towarzyszące rozbudowie sieci 5G miały i mają istotne znaczenie dla kwalifikowalności do dofinansowania i dalszego powodzenia projektu. Miasto Jena skontaktowało się odpowiednio wcześnie ze wszystkimi operatorami sieci komórkowych działającymi na rynku niemieckim i zaprosiło ich do współpracy i rozwoju partnerstwa technologicznego i strategicznego w ramach projektu 5G oraz do wzmocnienia infrastruktury cyfrowej w mieście. W związku z projektem 5G, współpraca ta ma w szczególności na celu jak najwcześniejsze i przekrojowe zastosowanie technologii 5G na obszarze miasta, aby stworzyć optymalną sytuację w zakresie zasięgu dla realizacji rozwoju aplikacji w ramach projektu 5G.

Od tego czasu w ramach tego powiązanego partnerstwa i prac projektowych rozwinęła się intensywna współpraca techniczna i konstruktywna na poziomie roboczym, przy czym Telekom jest już pierwszym w historii operatorem sieci komórkowej, który do czerwca 2020 r. zapewni kompleksowe pokrycie siecią 5G obszaru miasta Jena i sąsiednich gmin.

Odpowiedzialny kierownik wydziału Benjamin Koppe wyjaśnia: "Miasto Jena chce aktywnie wspierać operatorów sieci poza projektem, upraszczając procesy administracyjne, udostępniając dane georeferencyjne i oferując udostępnienie nieruchomości miejskich dla dalszej rozbudowy sieci komórkowej, jeśli będą one odpowiednie pod względem technologii radiowej. Aby osiągnąć ten cel, wynegocjowano i zatwierdzono przez Radę Miasta Jeny m.in. negocjacje ze spółką zależną Telekomu - DFMG - w celu zawarcia odpowiedniej umowy ramowej."

"W szczególności projekt finansowania '5G traffic networking' otrzymuje od Telekom szerokie dodatkowe wsparcie wykraczające poza ustanowienie wstępnego zasięgu komunikacji mobilnej 5G na obszarze miejskim Jeny. Dwa podprojekty pod parasolem "5G traffic networking" są obecnie testowane w rzeczywistych warunkach operacyjnych w obszarze miejskim Jeny po fazie symulacji i testów laboratoryjnych - informuje kierownik projektu Dorothea Prell. W tym celu Telekom dostarczył odpowiednie urządzenia końcowe oraz łącza do transmisji danych 5G. W ten sposób poszczególni klienci w ruchu są w czasie rzeczywistym połączeni ze sobą lub z centralną instancją danych, tzw. brokerem danych Sensinact.

"Przyszłościowe i skoordynowane podejście wspólnie z Telekomem tworzy sytuację win-win w najlepszym znaczeniu dla obu zaangażowanych partnerów. Przyszłościowa, skoordynowana rozbudowa sieci komórkowej idzie w parze z rozwojem aplikacji opartych na technologii 5G, które z kolei odpowiadają na specyficzne wymagania miasta Jena. Tworzone są rozwiązania w rozumieniu dobra publicznego, które oferują korzyści nie tylko dla obywateli, ale także dla osób dojeżdżających do pracy lub wszystkich rodzajów użytkowników dróg - wyjaśnia Benjamin Koppe.

"Miasto Jena zwróciło się do nas na wczesnym etapie i bardzo wspierało rozwój sieci. Dzięki temu mogliśmy bardzo szybko skonfigurować sieć 5G w Jenie - mówi dr Peter Unger z Telekom Technik. "Poprzez aplikacje możemy wspólnie pokazać, jak ważne zadanie mają dobrze rozwinięte sieci komórkowe. Do rozbudowy sieci potrzebujemy wsparcia miast i gmin."

Od końca maja 2022 roku technologia pomiarowa i router 5G z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Mittweida są eksploatowane w warunkach rzeczywistych w stacji transformatorowej Westbahnhof firmy Stadtwerke Jena Netze. W ramach podprojektu "Optymalizacja przepływu energii i obciążenia" technologia pomiarowa wykorzystywana jest do rejestracji aktualnego stopnia wykorzystania stacji transformatorowej. W tym celu wartości takie jak napięcie, prąd i moc są przesyłane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 5G. Dzięki tym informacjom urządzenie ładujące e-busy lokalnego systemu transportu publicznego w Jenie podłączone do stacji transformatorowej będzie mogło w przyszłości uwolnić optymalną moc bez niepotrzebnego obciążania stacji transformatorowej lub zbytniego ograniczania mocy ładowania e-busa. Wybór właściwej mocy ładowania dokonywany jest już przed rozpoczęciem procesu ładowania i oprócz "parametrów mocy" stacji transformatorowej uwzględnia również informacje z e-busa (planowany/aktualny odjazd i przyjazd do punktu ładowania, stan napełnienia baterii itp.) Tylko poprzez wymianę wszystkich istotnych danych poprzez 5G w komunikacji w czasie rzeczywistym ze szczególnie wysoką "jakością usług" można zrealizować ogólnomiejską "optymalizację przepływu energii i obciążenia". W ciągu najbliższych kilku miesięcy zajezdnia Burgau systemu transportu publicznego w Jenie zostanie wyposażona w technologię pomiarową 5G w celu optymalizacji procesów ładowania e-busów na terenie zajezdni.

Linki

Kategorie