Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Przekierowanie ruchu na Knebelstraße

12.06.2023

Od około 8:30 rano 12.6.2023 r. na ulicy Knebelstraße trwa akcja zgromadzenia sześciu osób blokujących ulicę. Na miejscu znajdują się służby porządkowe miasta Jena. Wiec ten nie został zgłoszony władzom zgromadzenia, wbrew obowiązkowi zgłoszenia zapisanemu w ustawie o zgromadzeniach. Wiec, na który miasto nie wydało zezwolenia, miał pozostać na miejscu do godziny 14-tej. Tło tej sprawy jest takie, że brak powiadomienia o wiecu nie stanowi podstawy prawnej do zakazu lub natychmiastowego rozwiązania wiecu. Wymagałoby to zaistnienia dodatkowych okoliczności, np. rozpoczynających się zamieszek spowodowanych aktami przemocy. Taka sytuacja nie występuje na miejscu.

Ruch jest kierowany przez Grietgasse i Paradiesstraße. Służby ratunkowe mogą przejechać we wspomnianym miejscu.

Kategorie