Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Sytuacja wieczorna od 01.05.2020

01.05.2020

Numery spraw koronnych

Od 25 kwietnia 2020 r. nie zgłoszono żadnych nowych przypadków korony. Dane pozostają więc takie same jak poprzednio: 158 przypadków korony w Jenie, jedna osoba jest leczona ambulatoryjnie na oddziale intensywnej terapii. W sumie były 3 zgony. Uważa się, że 149 osób odzyskało zdrowie, więc jest tylko 6 aktywnych przypadków.

Demonstracje w Jenie w dniu 1 maja

Pięć zarejestrowanych demonstracji w dniu 1 maja było bardzo cichych. Wszyscy uczestnicy nosili osłony na usta i nos. Na spotkaniu na rynku drzewnym z tematem Kobiety*Strike można było obserwować na placu ponad 50 osób. Policja zwróciła uwagę, że należy przestrzegać minimalnej odległości. Tłum natychmiast zastosował się do tej prośby.