Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wyniki obrad Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2022 r.

17.11.2022

Dostępne są wyniki głosowania w części jawnej 38. posiedzenia Rady Miejskiej w środę, 16 listopada 2022 r.

Wszystkie dokumenty można znaleźć w systemie rady miasta Jeny..

5.

Potwierdzenie protokołu z 36 posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 14.09.2022 roku - część jawna - .

- potwierdzone -.

6.

Tura pytań mieszkańców

7.

Tura pytań

8.

- spadł -.

9.

Debata nad ważnym pytaniem grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen w sprawie strategii energetycznej miasta Jeny
(Pytanie z 13.07.22 poz. 5 i odpowiedź z 12.10.22 poz. 11)
Wniosek: GA/Grüne/06/2022

10.

Projekt rezolucji złożony przez grupę parlamentarną DIE LINKE - Ponowne obsadzenie stanowisk w komisjach
(do przedłożenia w późniejszym terminie)
Zgłoszenie: 22/1720-BV

- potwierdzone -.

11.

Projekt rezolucji Grupa parlamentarna CDU - Ponowne powołanie komisji
Zgłoszenie: 22/1723-BV

- potwierdzone -.

12.

Projekt rezolucji BÜRGER FÜR JENA - Zmiana składu komisji
Zgłoszenie: 22/1724-BV

- potwierdzone -.

13.

Grupa parlamentarna Bündnis 90/ Die Grünen - przetasowania w komisjach
Zgłoszenie: 22/1725-BV

- potwierdzone -.

14.

Proponowana uchwała Pana Burmistrza - Statut Miasta Jeny w sprawie I zmiany Statutu Miasta Jeny w zakresie szczególnego korzystania z dróg publicznych z dnia 13.12.2017 r.
(resubmisja z 12.10.22 poz. 20)
Wniosek: 22/1658-BV

- potwierdzone -.

15.

Proponowana uchwała Pana Burmistrza - Statut Miasta Jeny w sprawie 9 zmiany statutu w zakresie pobierania opłat za użytkowanie specjalne z dnia 13.12.2017 r.
(resubmisja z 12.10.22 poz. 21)
Zgłoszenie: 22/1593-BV

- Poprawka Bündnis90/Die Grünen: odrzucona większością głosów - potwierdzona

- potwierdzone -.

16.

Projekt rezolucji grup parlamentarnych FDP i DIE LINKE - Ocena i przegląd strony internetowej www.jena.de
(resubmisja z 14.09.22 poz. 28)
Zgłoszenie: 22/1619-BV

- potwierdzone przez większość -

17.

Projekt rezolucji grupy parlamentarnej CDU oraz burmistrza i naczelnika wydziału pana Gerlitza - Plan działań w zakresie ciepła dla miasta Jeny
(resubmisja z 13/14.07.22 poz. 33 i 14.09.22 poz. 21)
Zgłoszenie: 22/1537-BV

- potwierdzone przez większość -

18.

Projekt rezolucji grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen oraz burmistrza i naczelnika wydziału, pana Gerlitza - Informowanie społeczeństwa o wycinaniu drzew
(resubmisja z 27.04.22 TOP 30)
Zgłoszenie: 22/1402-BV

- jednogłośnie potwierdzone -.

19.

Proponowana uchwała Pana Burmistrza - Statut w sprawie zmiany Statutu Głównego
Propozycja: 22/1708-BV

- potwierdzone przez większość -

20.

Proponowana uchwała Pana Burmistrza - Utworzenie przedsiębiorstwa publicznego w celu wzmocnienia informatyki gminnej
Wniosek: 22/1689-BV

- potwierdzone przez większość -

21.

- Usunięto -.

22.

Propozycja uchwały Pana Burmistrza - Roczne sprawozdanie finansowe 2021 spółki Stadtwerke Jena GmbH
Zgłoszenie: 22/1662-BV

- jednogłośnie potwierdzone - .

23.

Proponowana uchwała Pana Burmistrza - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Stadtwerke Jena GmbH za rok 2021
Zgłoszenie: 22/1663-BV

- jednogłośnie potwierdzone - .

24.

Propozycja uchwały Pana Burmistrza - Uchwała wspólników Stadtwerke Jena GmbH w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH
Zgłoszenie: 22/1697-BV

- jednogłośnie potwierdzone - .

25.

Propozycja uchwały Pana Burmistrza - Roczne sprawozdanie finansowe 2021 spółki Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH i wybór audytora 2022
Zgłoszenie: 22/1666-BV

- jednogłośnie potwierdzone - .

26.

Proponowana uchwała Pana Burmistrza - wszczęcie procedury sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego B-Is 10 "Wohnen am Kleinromstedter Weg" (Mieszkania przy Kleinromstedter Weg)
Wniosek: 22/1291-BV

- potwierdzone przez większość -

27.

Proponowana uchwała Pana Burmistrza - Statut na podstawie § 25 ust. 1 zd. 1 nr 2 BauGB w sprawie prawa pierwokupu działki "Am Kleinromstedter Weg w Isserstedt
Zgłoszenie: 22/1292-BV

- potwierdzone przez większość -

28.

Proponowana uchwała przez Pana Burmistrza - Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie udziału w procedurze uproszczonej zmiany B-Gö 07.1 "Jena 21 - Technologiepark Jena Südwest".
Zgłoszenie: 22/1569-BV

- jednogłośnie potwierdzone - .

29.

Uchwała przedłożona przez Pana Burmistrza - Uchwała w sprawie statutu planu zagospodarowania przestrzennego B-Gö 07.1 "Jena 21 - Park Technologiczny Jena Southwest", sporządzonego w uproszczonym trybie wprowadzania zmian
Zgłoszenie: 22/1570-BV

- jednogłośnie potwierdzone - .

30.

Propozycja Burmistrza - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego VBB-Wj-20 "Rozbudowa mieszkalna na północ od Karl-Liebknecht-Strasse".
Zgłoszenie: 22/1651-BV

- jednogłośnie potwierdzone - .

Kategorie