Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wyniki Rady Miasta Jeny

10.05.2023

Wyniki głosowania w części jawnej 44. posiedzenia Rady Miejskiej w środę, 10 maja 2023 r:
Wszystkie zgłoszenia są wprowadzane do systemu Rady Miejskiej: https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/to0040.php?__ksinr=13…

5 Proponowana uchwała Pana Burmistrza - sporządzenie listy zgłoszonych ławników

- potwierdzono; nie zgłoszono kandydatur nr 9, 77, 105, 254.

6 Proponowana uchwała Pana Burmistrza - wybór radców prawnych do Komisji Wyborczej ds. Radnych Świeckich

Wybrano 5 radców poufnych: Grit Häkanson-Hall, Jens Thomas, Wolfgang Volkmer, Bastians Stein, dr Christoph Vietze

Wybrano dwóch zastępców konfidentów: Dr Matias Mieth, Scania Sofie Steger

Tura pytań

8. debata nad głównym pytaniem grupy parlamentarnej FDP w sprawie stanu cyfryzacji w Jenie (pytanie z 22.02.23 pkt 5, odpowiedź z 19.04.23 pkt 6)

9. Projekt rezolucji grupy parlamentarnej DIE LINKE - przetasowania w komisjach (przedłożenie zostanie przekazane w późniejszym terminie) Planungsgemeinschaft Ostthüringen (ponowne przedłożenie z 14.12.22 punkt 17 porządku obrad)

- potwierdzono -.

10. Projekt rezolucji grupy parlamentarnej FDP - przegrupowanie w organach

- potwierdzono - 9.

11. projekt uchwały Bündnis 90/Die Grünen grupa parlamentarna - przetasowania w komisjach.

- potwierdzono - 11.

11.1 (pierwotnie pkt 20) Projekt rezolucji grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen - Rezolucja w sprawie koncepcji rozkładu jazdy i taryf dla transportu kolejowego na Saalbahn (resubmisja z 19.04.23 poz. 28)

- jednogłośnie potwierdzona -.

12. sprawozdanie Pana Burmistrza - realizacja budżetu obywatelskiego od 2019 r.

13. projekt uchwały Pana Burmistrza - zmiana zasad budżetu obywatelskiego od 2023 r.

- jednogłośnie potwierdzono -.

14. projekt uchwały Pana Burmistrza - działania w sprawie wniosku mieszkańców z sojuszu "#nichtmituns

- zdjęty z porządku obrad -.

15. projekt uchwały Pana Burmistrza - Plan zapotrzebowania na żłobki dziecięce 2022/23 (resubmisja z 22.03.23 poz. 18 i 19.04.23 poz. 17)

- jednogłośnie potwierdzony -.

16. projekt uchwały Grupa parlamentarna Bündnis 90/Die Grünen - toalety dla wszystkich (resubmisja z 14./15.12.22 TOP 50 i 19.04.23 TOP 18)

- jednogłośnie potwierdzono. -

17. Projekt uchwały Grupa parlamentarna Bündnis 90/Die Grünen - toalety publiczne na otwartych przestrzeniach Jeny (resubmisja z 14./15.12.22 TOP 51 i 19.04.23 TOP 19)

- jednogłośnie potwierdzono. -

18. Projekt uchwały Grupa parlamentarna CDU - późniejsze wykorzystanie kliniki okulistycznej (resubmisja 22.02.23 TOP 19 i 19.04.23 TOP 20)

- potwierdzony większością głosów -

19. propozycja uchwały Pana Burmistrza - Ramowy plan zagospodarowania przestrzennego Jeny Winzerla, aktualizacja podobszaru południe 2023 (resubmisja z 19.04.23 TOP 23)

- potwierdzona większością głosów -

Kategorie