Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wyniki wyborów do Rady Miasta Jena

07.06.2023

Dostępne są wyniki głosowania w publicznej części 45. posiedzenia Rady Miasta w środę, 7 czerwca 2023 r.

Wszystkie dokumenty są przechowywane w systemie rady: https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/to0040.php?__ksinr=13565

Uroczyste i oficjalne powitanie delegacji z Browarów na Ukrainie

1. potwierdzenie przyjęcia protokołu z 42. posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 22.03.2023 r.
- część jawna -

2. tura pytań mieszkańców

3. tura pytań

4. główne pytanie grupy parlamentarnej CDU w sprawie wolontariatu i stowarzyszeń w Jenie
Przedłożenie: GA/CDU/06/2023

 • przyjęte

5. godzina pytań bieżących grupy parlamentarnej DIE LINKE. w sprawie podwyżek czynszów Eigenbetrieb
i ich wpływu na sytuację zainteresowanych stowarzyszeń i instytucji.
zainteresowane stowarzyszenia i instytucje
Przedłożenie: 23/0012-AS

 • Przyjęto do wiadomości

6. projekt rezolucji Burmistrza - ponowne powołanie do Rady Doradczej ds. Ochrony Klimatu
Przedłożenie: 23/2002-BV

 • Przyjęto jednogłośnie

7. propozycja uchwały Burmistrza - wybór dwóch zastępców członków Komisji ds.
głosujących członków Komitetu Pomocy Młodzieży
Przedłożenie: 23/1974-BV

 • Przyjęto jednogłośnie

8. projekt uchwały Burmistrza - wybory uzupełniające ławników do komisji konkursowej
Złożenie: 23/2006-BV

 • Petra Teufel (FDP) została wybrana wymaganą większością 2/3 głosów.

9. propozycja rezolucji Lord Mayor - opcja promocji witelo e.V. 2023-2025
Przedłożenie: 23/1986-BV

 • Potwierdzono jednogłośnie

10. propozycja rezolucji Burmistrza - EichplatzAreal - Bauffeld B: Przygotowanie zaproszenia do składania ofert (dialog konkurencyjny)
Przedłożenie: 23/1989-BV

 • Przyjęto jednogłośnie

11. projekt uchwały Pana Burmistrza - środki na wniosek mieszkańców złożony przez sojusz #nichtmituns
(Ponowne przedłożenie z 10.05.23 punkt 14)
Zgłoszenie: 23/1976-BV

 • Usunięto z porządku obrad

Projekt rezolucji grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen - Bezpieczne place budowy (ponowne przedłożenie z 14/15.12.22 pkt 49 i 10.05.23 pkt 21 porządku obrad)
Przedłożenie: 22/1780-BV

 • potwierdzone większością głosów

13. rezolucja złożona przez grupy parlamentarne DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen i SPD - Zdrowe i niedrogie obiady dla dzieci i młodzieży w Jenie
(ponowne złożenie od 10.05.23 pkt 22)
Przedłożenie: 23/1941-BV

 • potwierdzone większością głosów

14. projekt rezolucji grup parlamentarnych CDU, SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen - wsparcie dni akcji i wydarzeń bezpłatnym transportem publicznym
(Ponowne przedłożenie z 10.05.23 Punkt 23)
Przedłożenie: 23/1966-BV

 • potwierdzone większością głosów

15. rezolucja złożona przez grupę parlamentarną DIE LINKE - zmiana prądów powietrznych w Jenie (ponowne przedłożenie z 10.05.23 poz. 26)
Przedłożenie: 23/1983-BV

 • Usunięto z porządku obrad

16. projekt rezolucji grupy parlamentarnej DIE LINKE - Zgodność funkcji rodzinnych i honorowych (ponowne przedłożenie z 22.03.23 pkt 20)
Przedłożenie: 23/1901-BV

 • Usunięto z porządku obrad

17. Projekt rezolucji Burmistrza - zmiana statutu Urzędu Miejskiego w Jenie (ponowne przedłożenie z 19.04.23, pkt 21)
Przedłożenie: 23/1883-BV

 • Przyjęto 36 głosami za
Kategorie