Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wyniki wyborów do Rady Miasta Jena

29.06.2023

Wyniki głosowania w części jawnej 46. posiedzenia Rady Miejskiej w środę, 28.06.2023 r.
Wszystkie dokumenty są wprowadzone do systemu Rady Miejskiej.

Na początku oficjalne powitanie delegacji z Lugoj w Rumunii w ramach obchodów 40-lecia partnerstwa miast. 40-lecia partnerstwa miast.

Top Temat Wynik
1. Protokół z 43. posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 19.04.23 r. potwierdzony
2. Tura pytań mieszkańców
3. Tura pytań
4. Główne pytanie od grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen "Jena - miasto przyjazne rodzinie! Jak się tu żyje? otrzymane
5. Główna interpelacja grupy parlamentarnej DIE LINKE "Sytuacja w Jenie po zakończeniu pandemii". pandemii". przyjęto
6. Propozycja uchwały Pana Burmistrza - przedłużenie zakazu zmian w obszarze obowiązywania planu obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego B-Bu 07 "Gewerbeflächen südlich Lobedaer Straße "Obszary handlowe na południe od Lobedaer Straße" w dzielnicy Burgau
potwierdzone
7. Uchwała przedłożona przez Pana Burmistrza - Druga zmiana do umowy na budowę obiektów deweloperskich w dzielnicy Burgau. na budowę obiektów deweloperskich na lub w sąsiedztwie obszarze planu zagospodarowania przestrzennego B-Bu 06 "Altes Gut Burgau" w dzielnicy Burgau w powiecie Burgau potwierdzone
8. Uchwała Burmistrza - Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego B-Bu 06 "Altes Gut Burgau" w dzielnicy Burgau. projektu planu zagospodarowania przestrzennego VBB-Lo 14 "Wohnbebauung Theobald-Renner-Strasse". jednogłośnie potwierdzone
9. Propozycja burmistrza dotycząca uchwały - Zmiana finansowania opcji mittendrin e.V. 2022 - 2025 dla projektu ThINKA Jena Winzerla potwierdzone większością głosów
10. Propozycja uchwały Pana Burmistrza - Środki na wniosek mieszkańców Sojusz #nichtmituns (ponowne przedłożenie z 10.05.23 pkt 14 i 07.06.23 pkt 11) potwierdzone większością głosów
24. Projekt uchwały grupy parlamentarnej DIE LINKE - zmiana taryf transportu lokalnego (ponowne przedłożenie z 10.05.23 TOP 29) odrzucony
27. Projekt rezolucji grupy parlamentarnej SPD - Deutschlandticket również dla posiadaczy Jenabonusa potwierdzone większością głosów
Kategorie