Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Zmieniony porządek obrad Komisji Rozwoju Miast

11.04.2024

Komisja Rozwoju Miasta, Środowiska, Ochrony Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju spotka się 11 kwietnia 2024 r. od godz. 17:00 w zabytkowym ratuszu (sala plenarna) ze zmienionym porządkiem obrad. Można go obejrzeć online w kalendarzu spotkań miasta Jena.

Kategorie