Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dagen - 10 landen. Etappe 21: Jasenovac Memorial

26.08.2022

10 dagen - 10 landen
Een reis door Oost-Europa
Etappe 21: Jasenovac Memorial Site

In engere zin zijn de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah geen onderwerpen die een directe rol spelen in het Future Centre for German Unity and European Transformation. Vanuit het oogpunt van de herinneringscultuur en het herinneringsbeleid kunnen we echter niet voorbijgaan aan het werk aan gedenkplaatsen in Oost- en Midden-Europa. Dit is met name duidelijk in de Balkan, waar de lange geschiedenis van conflicten nog steeds doorwerkt. En dus is het logisch dat we het Jasenovac monument bezoeken op onze weg door Kroatië.

Het concentratiekamp Jasenovac was het grootste kamp dat door het Ustasha regime tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd en dat onafhankelijk van Duitsland op het grondgebied van het onafhankelijke Kroatië werd geëxploiteerd. De meeste gedeporteerden behoorden tot de Servische bevolking, maar ook Rom:nja, Joden en andere minderheden werden naar Jasenovac gedeporteerd, evenals enkele Bosnische en Kroatische tegenstanders van het regime. In 1945 hadden meer dan 80.000 mensen hun leven verloren in het concentratiekamp.

Tussen 1959 en 1966 werd op deze plaats een imposant monument in de vorm van een gigantische lotusbloesem opgericht door de beeldhouwer Bogdan Bogdanović. Twee jaar later werd hier een museum geopend. Sindsdien verzamelt het gedenkteken materiaal, verzorgt het monumenten van andere Ustasha-kampen en werkt het samen met jongeren op het gebied van historisch-politieke educatie.

Het herdenkingswerk verbindt mensen op de talrijke plaatsen van de Shoah in Oost- en Midden-Europa. En het laat zien welke lessen uit het verleden moeten worden getrokken om de bevindingen bruikbaar te maken voor de vormgeving van onze democratieën.

Tekst en foto's: Christian Faludi

Over de achtergrond van de reis:
https://rathaus.jena.de/de/von-jena-aus-10-laender-10-tagen

Denkmal des Bildhauers Bogdan Bogdanović
Denkmal des Bildhauers Bogdan Bogdanović 

Im Denkmal
Im Denkmal

Im Bildungszentrum der Gedenkstätte
Im Bildungszentrum der Gedenkstätte