Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Afdeling 4 - Gezin, onderwijs en sociale zaken

Gezin, onderwijs en sociale zaken

Afdeling 4 bestaat uit de volgende departementen en afdelingen:

  • Gebied van het afdelingshoofd
  • Jeugd en Onderwijs (Bureau Jeugdwelzijn)
  • Jeugdwelzijn (Bureau Jeugdzorg)
  • Sociaal welzijn (Bureau voor maatschappelijk welzijn)
  • Gezondheid (Dienst Volksgezondheid)
Organigramm Dezernat 4
Organigramm des Dezernats 4
Ministerie van Familie, Onderwijs en Sociale Zaken

Lutherplatz 3
07743 Jena
Duitsland