Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dagen - 10 landen. Etappe 22: Grensafsluiting Slovenië

27.08.2022

10 dagen - 10 landen
Een reis door Oost-Europa
Etappe 22: Grensafsluiting Slovenië

In 2015 vluchtten meer dan 760.000 mensen vanuit Turkije via Griekenland naar Centraal-Europa via verschillende Balkanroutes onder onmenselijke omstandigheden. De meeste landen in Zuidoost-Europa bleven doorgangsposten; in zeer weinig ervan werden de vluchtelingen dienovereenkomstig geregistreerd. Als reactie daarop heeft Slovenië een grenshek van meer dan 200 kilometer lang en tot vier meter hoog neergezet. Sinds enkele weken wordt de barrière ontmanteld in opdracht van de nieuwe regering. Iedereen die vóór de regeringswisseling actief was geworden tegen het hek kon worden veroordeeld tot maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

We rijden bijna alleen over serpentines door het vredige berglandschap in het Kroatisch-Sloveense grensgebied ten noordwesten van Zagreb. Op onze reis tot nu toe hebben we vele, soms goed bewaakte grenzen overschreden. Sommige waren moeilijk over te steken, zelfs voor ons. Niemand - ook wij niet - verwacht echter een drie tot vier meter hoge omheining met prikkeldraad midden in de Europese Unie, in het Schengengebied, dat de vrije doorgang naar het buitenland moet vergemakkelijken, aan de grens tussen Slovenië en Kroatië. Maar het bestaat, ook al is de poort waar we doorheen gaan nu weer open.

Vandaag is het moeilijk voor te stellen dat slechts enkele jaren geleden duizenden en duizenden mensen over deze bergen renden - gedreven door armoede en oorlog. Maar de vluchtbewegingen richting Midden-Europa zullen in de toekomst om verschillende redenen doorgaan. En terwijl het Sloveense grenshek binnenkort wordt ontmanteld, werpen landen elders in de Europese Unie nieuwe barrières op. Hongarije heeft bijvoorbeeld onlangs aangekondigd dat het het hek aan de Servische grens zal versterken en een "grensbestrijdings"-eenheid zal vormen om grensoverschrijdingen te voorkomen.

Een toekomstig centrum voor Duitse eenheid en Europese transformatie in Jena moet zich ook bezighouden met de meer recente geschiedenis van de transformatie, die bepaald wordt door migratie en vluchtbewegingen. Bovendien moet zij contact zoeken met de betrokkenen om op basis van uiteenlopende ervaringen gemeenschappelijke oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van onze toekomst. En het moet de dialoog bevorderen tussen mensen die bij ons wonen en mensen die naar ons toe komen. De talrijke verhalen van gevluchte voormalige DDR-burgers kunnen hierbij een brug zijn.

Tekst: Tobias Schwessinger & Christian Faludi

Foto: Christian Faludi

Achtergrond van de reis:
https://rathaus.jena.de/de/von-jena-aus-10-laender-10-tagen

Grenzzaun an der slowenisch-kroatischen Grenze
Grenzzaun an der slowenisch-kroatischen Grenze