Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

20. laureaat:in voor burgermoed gezocht!

20.07.2021

Het personeel van KoKont (Coördinatie- en contactpunt in het kader van het stadsprogramma van Jena tegen vreemdelingenhaat, rechts-extremisme, antisemitisme en onverdraagzaamheid) aanvaardt tot 25 juli voorstellen voor de 20e Jenaprijs voor burgerlijke moed.

"Burgerlijke moed is altijd en overal vereist. Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin hij zijn moed moet tonen," zegt Nicole Schneider, medewerkster van KoKont.

Welke perso(o)n(en), welke situatie schiet me te binnen van dit jaar en vorig jaar (2020)? Welke moedige daden hebben u geïnspireerd om ze met vrienden en familie te bespreken of hebben u aan het denken gezet? Stuur uw suggesties, eventueel met een korte toelichting, per e-mail (buero@kokont-jena.de) naar KoKont. Of vertel ons uw idee per telefoon (03641/ 23 66 06).

De prijs heeft tot doel het thema burgermoed steeds opnieuw onder de aandacht van het publiek te brengen, tot nadenken aan te zetten, maar ook mensen aan te sporen na te denken over hun eigen daden. De centrale vraag is nog steeds: Wat is voor mij morele moed? Iedereen heeft een ander antwoord op deze vraag.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de prijs hebben wij mensen die de prijs voor morele moed hebben gekregen voor hun moedige en vastberaden daden in de afgelopen jaren, gevraagd wat zij vandaag verstaan onder morele moed. De antwoorden zijn uiteenlopend, maar uit alle persoonlijke verklaringen blijkt de actualiteit van moedig optreden - zelfs 20 jaar na de instelling van de prijs. U kunt de verklaringen op deze website vinden.