Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

7e Thüringer Congres van Kinderen en Jeugd Comités vrijwel van Jena

27.11.2020

Morgen, zaterdag, vindt het 7e Congres van de Thüringer Kinder- en Jeugdcommissie plaats. Dit jaar zal het Jeugdparlement van Jena als gastheer optreden, ook al zal het door de huidige situatie digitaal worden gehouden via een videoconferentie. Twee mensen van Jena zullen het congres live vanuit het F-House modereren. 60 vertegenwoordigers van de 17 Thüringer jongerenparlementen, adviesraden, fora en commissies in de leeftijd van 14 tot 18 jaar zullen deelnemen.

Naast de algemene uitwisseling over de werkzaamheden op het terrein is het doel van het congres het geven van bijscholing om de belangen van kinderen en jongeren in de gemeenten en op het niveau van de staat beter te kunnen behartigen. Daarom staan de volgende vier workshops op het programma:

  • Kinderrechten in de basiswet?!
  • Mogelijkheden voor deelname aan de gemeenschap
  • Praat erover! Succesvolle communicatie met besluitvormers in commissiewerk
  • Overkoepelende organisatie en sterke kinder- en jeugdcommissies van 0 tot 100 - Hoe kunnen we effectiever betrokken raken bij de Thüringer politiek!

Daarna stellen de deelnemers de resultaten van de workshops samen. Deze dienen dan als leidraad voor het werk in hun eigen gemeenschap. Maar ze zullen ook als samenvatting op de website van de Thüringer koepelorganisatie van kinder- en jeugdcommissies verschijnen en aan het Thüringer ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport in zijn functie als het Staatsbureau voor jeugdzorg worden gepresenteerd.