Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Algemeen toegangsverbod voor openbare plaatsen in Jena

20.03.2020

Ondanks het algemene besluit van het begin van de week zijn er de laatste dagen in Jena meer vergaderingen en bijeenkomsten geweest van mensen in de openbare ruimte, waarvan sommige op reeds afgesloten plaatsen.

Daarom scherpt de stad deze algemene orde nu aan. Alle evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten in parken en bossen, op pleinen en andere openbare ruimtes zijn nog steeds verboden.

Verbod om binnen te komen

Daarnaast is er een verbod op de toegang tot openbare plaatsen, d.w.z. straten, paden, trottoirs, pleinen, openbare groenvoorzieningen, parken, parkeerplaatsen en het gemeentebos. Het doel is om strikt te voorkomen dat mensen in groepen bijeenkomen, wat de enige manier is om de verspreiding van het coronavirus te vertragen of in te dammen.

Uitzonderingen Verbod om binnen te komen

Mensen moeten nog steeds hun eigen huis kunnen verlaten. Daarom zijn er uitzonderingen. Het moet nog steeds mogelijk zijn om alleen, met z'n tweeën, in het gezin (mensen die in hetzelfde huishouden wonen) of met een huisdier de frisse lucht in te gaan. Op dezelfde manier moet het mogelijk zijn om het appartement te verlaten om te winkelen, voor de weg naar het werk of naar de dokter. Mensen die voor mensen zorgen of hen helpen met hun boodschappen mogen zich ook verplaatsen in de openbare ruimte.

Verdere beperkingen in de dienstensector

Met het algemeen decreet worden ook verdere sluitingen van verkooppunten en verbodsbepalingen van enkele niet acuut noodzakelijke diensten en maatregelen van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, die niet door een arts zijn voorgeschreven of medisch noodzakelijk zijn, van kracht.

Oproep van de stadsleiding

Deze massale bezuinigingen op de persoonlijke vrijheid zijn natuurlijk niet gemakkelijk voor de stad. Maar dit is de enige manier waarop we de meest bedreigde mensen echt kunnen beschermen. Zonder een drastische vermindering van verdere infecties zal ons gezondheidssysteem niet in staat zijn om alle mensen te helpen.

Daarom doen burgemeester Dr. Nitzsche, burgemeester Gerlitz en de afdelingshoofden Koppe en Hertzsch een beroep op u om deze maatregelen te steunen. Ze zullen mensenlevens redden.