Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Autodelen in Jena

24.05.2023

De stad Jena wil het aantal parkeerplaatsen voor autodelen uitbreiden van de huidige 85 tot minstens 122 in het najaar van 2023. Na de afsluiting van een openbare procedure voor het indienen van blijken van belangstelling zal Jena in de herfst van 2023 over het grootste aantal parkeerplaatsen voor carpooling in heel Thüringen beschikken.

In het kader van de procedure zullen in de hele stad Jena in totaal 17 openbare locaties met 37 nieuwe parkeerplaatsen worden aangewezen, waaronder vier parkeerplaatsen voor e-voertuigen met oplaadpunten. Aan de inschrijver (teilAuto) zal een bijzondere gebruiksvergunning voor maximaal acht jaar worden verleend.

Burgemeester Christian Gerlitz: "Autodelen is een belangrijk onderdeel van de moderne mobiliteits- en vervoersplanning en ook een passend antwoord op de steeds schaarser wordende parkeerruimte en de toenemende milieuvervuiling. Ik ben dan ook blij dat we met het uitgebreide aanbod van carsharingplaatsen in Jena tegemoetkomen aan de behoefte aan duurzame mobiliteit."

Autodelen in Jena - wetswijziging maakt uitgebreid zoeken naar locaties mogelijk

Autodelen is voor de stad Jena een fundamenteel onderdeel van de toekomstige stedelijke mobiliteit en daarom wordt de ontwikkeling van dit aanbod effectief ondersteund. In 2017 ontwikkelde de stad Jena al een strategie voor de implementatie van autodelen en presenteerde deze aan de commissie voor stadsontwikkeling.

Het onderwerp wordt door de gemeenteraad als een prioriteit beschouwd en is verankerd in talrijke resoluties van de gemeenteraad. Deze omvatten: Richtlijnen Mobiliteit in Jena 2030, Openbaar Vervoersconcept 2030+, Lokaal Vervoersplan 2022+, Duurzaamheidsstrategie van de stad Jena en Klimaatactieplan - Jena klimaatneutraal tegen 2035.

Tot nu toe moesten aanbieders van autodelen zich beperken tot particuliere (niet voor het publiek bestemde) plaatsen. Dit beperkte het aanbod, vooral in gebieden met een grote vraag en veel concurrentie voor ruimte (stadscentrum, Damenviertel). Bestaande openbare parkeerplaatsen konden niet toegankelijk worden gemaakt voor daadwerkelijk autodelen. Met de wijziging van de wegenwet van Thüringen (§18a) eind 2022 met betrekking tot de te heffen bijzondere gebruiksvergoeding is het nu voor het eerst mogelijk om openbare parkeerplaatsen tegen een passende vergoeding beschikbaar te stellen voor autodelen en deze aan te besteden. Op die manier kunnen nog meer aantrekkelijke locaties worden ontwikkeld en toegankelijk worden gemaakt.

Achtergrond: Hoe autodelen bijdraagt tot verkeersontlasting en tot de gemeentelijke verkeersomslag

Autodelen vermindert het aantal privé-auto's en daarmee de behoefte aan parkeerruimte.

  • Volgens wetenschappelijke studies vervangt één deelauto tot tien particuliere auto's en ontlast het de weg van rijdend en stilstaand verkeer.
  • De bouw en het onderhoud van kostenintensieve parkeervoorzieningen (parkeergarages) kunnen door autodelen worden vermeden.
  • De bouwkosten per parkeerplaats in Jena bedragen momenteel tussen 30.000 en 60.000 euro in parkeergarages en ondergrondse parkeergarages.

Autodelen vermindert het aantal ritten met de auto ten gunste van milieuvriendelijke vervoermiddelen (openbaar vervoer, fietsen, lopen) omdat de eigen auto niet meer "zo gemakkelijk" beschikbaar is.

Kategorie