Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Chlorering in het waterleidingbedrijf van Burgau

21.11.2022

Persbericht van Stadtwerke Jena Netze

De chlorering van het drinkwater in het stadsgebied van Jena, die in het weekend is begonnen, zal naar verwachting ongeveer 14 dagen duren, zo laat de Stadtwerke Jena Netze weten. De maatregel is louter uit voorzorg bedoeld om de toename van het aantal zogenaamde kolonies te beperken en de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Tegelijkertijd wordt in nauwe samenwerking met de volksgezondheidsdienst van Jena nog gezocht naar de oorzaken.

Met de resultaten van de uitgebreide bemonstering kon de oorsprong van de afwijkingen al worden teruggebracht tot het noordelijke deel van de stad. Bovendien werd de aanwezigheid van colibacteriën en vooral E.coli uitgesloten, zodat er geen gezondheidsrisico te vrezen valt. "We vermoeden dat de oorzaak een nawerking is van uitgevoerde bouwwerkzaamheden, die mogelijk hebben geleid tot een verhoogde groei van niet-specifieke micro-organismen in het drinkwaternet", zegt Uwe Weiß, hoofd netwerkexploitatie gas/water bij Stadtwerke Jena Netzen. Drinkwater is niet steriel, bestaande onschadelijke kiemen kunnen zich onder gunstige omstandigheden vermenigvuldigen. Zodra er nieuwe bevindingen zijn over de oorzaken, zal informatie worden verstrekt.

Om de uitwisseling van water in de leidingen te bevorderen zijn deze week ook in het noordelijke gebied uitgebreide spoelmaatregelen gepland. Tegelijkertijd zullen opnieuw monsters worden genomen om het succes van de genomen maatregelen te controleren.

Achtergrond: In het voorzieningsgebied van het waterleidingbedrijf van Burgau werden bij routinewatertests microbiologische afwijkingen in het drinkwater vastgesteld. Het waterleidingbedrijf Burgau voorziet ongeveer 40.000 inwoners van het stadscentrum van Jena, het oostelijke en noordelijke deel van de stad en de gemeente Großlöbichau van drinkwater. In overleg met de dienst volksgezondheid van Jena is sinds zaterdag 19 november 2022 uit voorzorg een extra chloordosering in het waterleidingbedrijf Burgau in werking gesteld. Normaal gesproken wordt het drinkwater in het waterleidingbedrijf uitsluitend door middel van UV-straling gedesinfecteerd. Het water kan een typische chloorgeur of -smaak hebben.

Stadtwerke Jena Netze vraagt alle getroffen klanten om begrip. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bedrijf op 03641/688-888.

Kategorie