Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Commissie stadsontwikkeling vergadert digitaal

09.06.2021

De vergadering van de Commissie stedelijke ontwikkeling, milieu, klimaatverandering en duurzaamheid zal digitaal worden gehouden op donderdag 10/06/2021 vanaf 17.00 uur.

Het is mogelijk om digitaal aan de vergadering deel te nemen. De link naar de bijeenkomst kan worden verkregen bij Janine Tavangarian:

  • Office Committee Werk van het Department of Urban Development and Environment.
  • E-mail: janine.tavangarian@jena.de
  • Telefoon: 03641 49-5136

Opgelet: hoewel u de vergadering van het comité als deelnemer zult kunnen volgen, zult u in deze vergadering geen spreekrecht hebben.