Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

De lessen in het gezondheidscentrum zijn tot nader order afgelast.

29.10.2021

Wegenshet stijgend aantal gevallen van de Coronapandemie en de toenemende inzet van personele middelen moeten de hygiëne-instructies overeenkomstig § 43 van de wet inzake infectiebescherming bij de gezondheidsdienst van de stad Jena tot naderorderworden geannuleerd. Er wordt verzocht dat de instructie (in het kader van de eigenlijke "herinstructie") zelfstandig wordt uitgevoerd en in een passende vorm wordt gedocumenteerd. Zodra de algemene toestand verbetert, zal het gezondheidsbureau de oorspronkelijke instructie inhalen, met inbegrip van de afgifte van het dossierboekje. Deze brief kan als bewijs worden voorgelegd aan het Bureau voor veterinaire controle en levensmiddelencontrole.

De volksgezondheidsdienst vraagt u ook regelmatig de website te bezoeken voor actuele informatie.