Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Geen opleidingen bij de Gezondheidsdienst van Jena

26.10.2021

Het vinden van een geval en het traceren van contacten van een met COVID-19 besmet persoon is het meest doeltreffende middel om besmettingsketens te doorbreken. Wegens de daarmee gepaard gaande capaciteitsknelpunten bij het departement Volksgezondheid van Jena kunnen deze week geen opleidingssessies, zoals die welke voor de gezondheidskaart vereist zijn, plaatsvinden. Afspraken worden pas weer gemaakt vanaf volgende week maandag, 1 november.

Bovendien verzoekt het gezondheidsbureau de burgers af te zien van niet-urgente telefoongesprekken en vragen.