Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gezinnen door quarantaine onder stress - Wat moet ik doen?

24.03.2020

Begeleiding van het dagelijks leven

De gezinsbegeleidingsdienst van de stad Jena beantwoordt grote en kleine vragen over de organisatie van het dagelijkse gezinsleven tijdens de huidige crisissituatie onder het nummer 0049 3641 49-2833 (hotline) van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 14:00. Psychologen en maatschappelijk werkers zijn aan de telefoon.

De doelen zijn begeleiding bij het organiseren van het dagelijkse gezinsleven (organisatie van de dagelijkse routine, alternatieve arbeidsmogelijkheden, omgaan met angsten van kinderen) en oplossingsgerichte begeleiding in geval van spanningen en conflictsituaties in het gezin.

Dringende gevallen

In dringende gevallen zal de ouderlijke en scheidingsbegeleiding of de echtscheidingsbegeleiding ook in de toekomst telefonisch worden aangeboden.

Kennisgeving van risico's in het belang van het kind

Als u zich bewust wordt van mogelijke gevaren voor het welzijn van kinderen of als u zichzelf en uw kinderen in een dergelijke noodsituatie ziet, neem dan contact op met de Algemene Sociale Dienst van het Bureau voor jeugdzorg (maandag tot donderdag van 08.00 tot 16.00 uur, vrijdag tot 13.00 uur) onder het telefoonnummer 0049 3641 49-2711 of het e-mailadres asd@jena.de.