Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Het bestemmingsplan is het toekomstplan voor Jena

06.04.2023

De intensieve discussie over het klimaatactieplan van Jena in de gemeenteraad bracht ook een amendement van de parlementaire fractie Burgers voor Jena aan het licht, dat door de stad Jena als irrelevant en in strijd met andere plannen moest worden aangemerkt. Concreet ging het om de algehele permanente instandhouding van volkstuinen op gemeentegrond.

"Het behoud van volkstuinen heeft aanvankelijk geen relevant verband met de kooldioxidebesparing die het klimaatactieplan specifiek beoogt. Toch heeft de uitgestrekte groene gordel rond het stedelijk gebied van Jena een stedelijke klimaatfunctie", aldus burgemeester Thomas Nitzsche. Deze gebieden dragen vaak bij tot de aanvoer van koude lucht in de stad. In tijden van zomerse hittefasen kan de stad zo 's nachts afkoelen. "Natuurlijk willen we de volkstuinen naar behoefte behouden, maar met het oog op de verdere ontwikkeling van Jena kunnen we hier niet vertrouwen op algemene oplossingen om alle volkstuinen te behouden", voegt Nitzsche eraan toe.

"Natuurlijk nemen we met het voorontwerp van het bestemmingsplan (FNP) niet zonder noodzaak onze toevlucht tot volkstuinen. We moeten ook de krapte op de woningmarkt erkennen en gebieden vinden die een stad met korte afstanden mogelijk maken. Zelfs bij stagnerende bevolkingscijfers gaat onze begrotingsprognose uit van een aanzienlijke extra vraag naar woningen in Jena," voegt Christian Gerlitz, burgemeester en hoofd van de dienst stadsontwikkeling en milieu, eraan toe.

Het gebied Schweizerhöhe biedt uitstekende voorwaarden voor een harmonieuze ontwikkeling. Het is juist dit gebied, het enige in gemeentelijk eigendom, waar sociale woningbouw, zoals beoogd met de zogenaamde concepttoekenning, kan worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft de concepttoekenning de afgelopen jaren meerdere malen bevestigd.

Een heel ander geval is de Erich-Halbauer-Weg in Altlobeda: Op deze locatie krijgen de vrijwillige brandweerkorpsen van Altlobeda en Wöllnitz in de toekomst een nieuw onderkomen. Het terrein maakt nu nog deel uit van een volkstuinengebied. De federale volkstuinwet voorziet voor beide locaties in een bindende regeling dat er vervangende grond moet worden aangelegd.

"Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de extra tuingrond in het volkstuinpark Lobeda-Ost hierin kunnen voorzien en dat we bovendien met de regionale federatie van volkstuinders een contract kunnen sluiten dat voorziet in een intensiever gebruik van de gepachte grond", aldus Christian Gerlitz.

"Gelukkig blijven zich nieuwe bedrijven en wetenschappelijke instellingen in Jena vestigen en voor hen hebben we natuurlijk meer woningen nodig", zegt Guntram Wohtly, voorzitter van de commissie voor stadsontwikkeling en milieu. En verder: "De stadsontwikkelingscommissie heeft de discussie over woningbouw op afzonderlijke volkstuincomplexen de afgelopen jaren meermaals en intensief gevoerd, belangrijke gevallen zijn ter plaatse bekeken en ook met de betrokkenen besproken. Eén ding is voor mij duidelijk: gebrek aan woningaanbod mag onze groei in de toekomst niet in de weg staan."

Kategorie