Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena bundelt digitale competenties

02.12.2020

Digital Summit - Smart City - 5G modelregio. In korte tijd zette Jena de koers uit voor de toekomst. Om digitale inhoud duurzaam te verankeren in de dagelijkse processen heeft de stad Jena het strategische projectmanagement voor digitalisering opgezet.

Manuela Meyer is belast met de functie van digitaliseringsmedewerker (CDO). Zij zal het centrale aanspreekpunt zijn voor grote gemeentelijke digitale projecten. Mevrouw Meyer heeft de coördinatie voor Smart City overgenomen, het project voor de 5G-modelregio wordt geleid door Dorothea Prell - de consultant van het afdelingshoofd. Hiermee ondersteunen zij Benjamin Koppe, die verantwoordelijk is voor de digitalisering in de stad Jena.

Mevrouw Meyer heeft een sterke band met Jena, kent de noden van de stad, is sterk genetwerkt en wordt gekenmerkt door de overeenkomstige handelingsbevoegdheid. In haar laatste functie als projectmanager in een bedrijf heeft ze de invoering van het E-File bij verschillende overheden begeleid en onder meer de bijbehorende klantspecifieke softwareontwikkelingen voor een federale staat beheerd.

Ze kijkt uit naar de samenwerking met de verschillende partners van de stad Jena: "Digitalisering is meer dan de introductie van nieuwe software en de modernisering van verouderde hardware. Processen moeten worden verzameld, geanalyseerd en geoptimaliseerd op weg naar hun digitale weergave. Digitalisering is de weg, niet het doel!

In november nam Dirk Lange ook de functie van Chief Information Officer (CIO) van de stad Jena op interim-basis over. Hij zal het stedelijke IT-landschap aanpassen aan de uitdagingen van de digitale transformatie.

"De afweging en optimalisatie van de interne administratieve workflows is de basis voor een digitalisering die gericht is op toegevoegde waarde voor burgers en werknemers", zegt Dirk Lange. "We moeten begrijpen dat het grootst mogelijke succes kan worden bereikt als het proces van digitale transformatie wordt opgevat als een holistisch, iteratief en klantgericht proces dat voortdurend moet worden geëvalueerd en aangepast".

Benjamin Koppe, hoofd van de afdeling Digitalisering, vat samen: "Jena heeft alle voorwaarden om zich te ontwikkelen tot de toonaangevende digitale regio. Een sterke lokale ontwikkelaars scene met internationaal actieve gespecialiseerde bedrijven bieden uitstekende diensten. Er werden met succes hooggekwalificeerde financieringsprojecten verworven. De Digitale Top 2020 heeft ondanks de omstandigheden veel aandacht gevraagd voor onze stad. Met Manuela Meyer en Dirk Lange brengen twee hoofden met een uitstekende expertise nu de grote projecten en de stedelijke IT-basis samen. Ik ben ervan overtuigd dat we de verwachtingen van de financieringsinstanties voor digitale transformaties zullen overtreffen".