Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena-crisisteam bespreekt verdere rampmaatregelen

24.12.2020

In een korte briefing van vandaag heeft het crisisteam Jena de huidige pandemische situatie besproken. Op woensdag werd een recordaantal nieuwe infecties bereikt met 113. De 7-daagse incidentie is dus iets minder dan 330.

Een trieste focus van infecties wordt momenteel waargenomen in verpleeghuizen. De personeelssituatie is overwegend gespannen, ook al zijn de meeste huizen momenteel in staat om zorg te verlenen, maar met elke nieuwe uitbraak in een faciliteit verslechtert de situatie ter plaatse snel, omdat ook het personeel regelmatig wordt getroffen.

Twee huizen hebben vooral te maken met de afwezigheid van personeel. Hier vindt een continue uitwisseling plaats met de gespecialiseerde gezondheidsdienst en wordt de ondersteuning georganiseerd via de gemeenschapsstichting.

Van de kant van het universitair ziekenhuis wordt de behandelingssituatie momenteel nog als stabiel beschouwd. De reeds voorziene ontwikkeling in de komende weken baart echter grote zorgen.

De stad verwacht dat de infectiesituatie de komende dagen en weken zal verergeren. Als de patiënten daarbij niet meer adequaat kunnen worden verzorgd in het universitair ziekenhuis of als de situatie in de verpleeghuizen verder verslechtert, overweegt het crisisteam ondertussen ook de verklaring van een rampsituatie door de stad Jena. Dit zou de toegang tot uitgebreide steun van de agentschappen voor staatssteun mogelijk maken.

Eigenlijk wordt deze stap verwacht door de staatsregering. In plaats van consequentere maatregelen moest echter herhaaldelijk het stilzwijgen van de Vrijstaat in acht worden genomen.

Het crisisteam roept de mensen van Jena op om zich via de Corona Engagement Finder van de Jena Civic Foundation in te schrijven voor vrijwillige hulp in bejaardentehuizen of andere sociale instellingen.

De link is hier: https://www.buergerstiftung-jena.de/corona-engagementfinder.html

Helaas is dit nieuws erg treurig met Kerstmis. De leiding van de stad moedigt de burgers van Jena aan om tijdens de crisis solidair te blijven. We willen alle helpers bedanken die op dit moment werkzaam zijn in de verpleging, de geneeskunde, de politie, de brandweer en de gezondheidsdienst.