Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena en het NSU Complex

01.06.2021

Tien jaar nadat de zogenaamde "Nationaal-Socialistische Ondergrondse" (NSU) bekend werd, blijven vele vragen open, vele wonden hebben geen uitzicht op genezing.Debelangrijkste daderskwamenvan hier en het is tijd omde stedelijke sociale confrontatie met rechtse terreur, racisme, discriminatie en de bedreiging van andersdenkenden te intensiveren. Het is tijd om de slachtoffers en de getroffenen zichtbaarder te maken. Het is tijd omhente eren en te versterkenin hun strijd tegen de oorzaken van uitsluiting, haat en geweld, naastdiverse burgerinitiatieven.

Op initiatief van JenaKultur, de stad van Jena, de Friedrich Schiller Universität Jena en het Institut für Bürgerliche Gesellschaft und Demokratie, worden de historische wortels in verschillende fasen heroverwogen., vragen worden gesteld, perspectieven zullen worden geopend.

Op woensdag zal het programma worden geopend met de deelname van vele initiatiefnemers en ook acteurs zal worden gepresenteerd. Het volledige overzicht van alle punten zal achtereenvolgens worden gecreëerd op de projectpagina: www.kein-schlussstrich-jena.de

--------------------------------------------------

In een persconferentie zullen wij de geplande punten van het Jena-programma presenteren.

Woensdag 2 juni, 14.00 uur, Livestream

De persconferentie zal live worden uitgezondenop de projectpagina http://kein-schlussstrich-jena.de.

-----------------------------------------------------

Geef impulsen:

  • Dr. Thomas Nitzsche, burgemeester van de stad Jena
  • Jonas Zipf, fabrieksdirecteurJenaKultur
  • Prof. Dr. Walter Rosenthal, President van de Friedrich Schiller Universiteit Jena
  • Dr. Axel Salheiser, adviseur bij het Instituut voor Democratie en Maatschappelijk Middenveld

De verschillende punten van het programma zullen vervolgens worden ingeleid met verklaringen van vertegenwoordigers van de instellingen.