Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Ondersteuning van "Lokale allianties voor mensen met dementie

26.11.2020

De stad Jena heeft in augustus 2020 het federale modelprogramma "Lokale allianties voor mensen met dementie" aangevraagd bij het Federaal Bureau voor Familie- en Burgerzaken en heeft namens het Federaal Ministerie voor Familiezaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd een subsidie ontvangen voor het volledige bedrag van De financiering wordt toegekend tot 30.09.2023. Voorwaarde voor de financiering was dat diverse belanghebbenden in Jena op het gebied van dementie blijk gaven van hun belangstelling. Voor het netwerk heeft de stad Jena het Senior Citizens' Office (DRK), de Tausend Taten e.V., de Jedi e.V., de ontmoetingsplaats "Lisa" voor senioren (AWO) en het zorgsteunpunt al voor de goedkeuring van de subsidie weten te overtuigen.

De "Network Local Alliance for People with Dementia Jena" zet zich in om mensen met dementie te ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig en zelfbepaald in hun vertrouwde omgeving kunnen leven. Het netwerk levert kennis op over de ziekte en bovendien hoe mensen met dementie en hun familieleden er praktisch mee om kunnen gaan. Daarnaast bevordert het netwerk de bewustwording van het publiek, geeft het advies en informatie, regelt het individuele ondersteuning en biedt het hulp bij zelfhulp. De focus ligt op mensen die lijden aan dementie. Het bevordert respect, vriendelijkheid en behulpzaamheid in het openbare leven om de sociale participatie van mensen met dementie uit te breiden en hen natuurlijk de kans te geven om persoonlijk betrokken te raken.

In Duitsland zijn er ongeveer 500 lokale allianties die financiële steun hebben ontvangen of momenteel steun krijgen van het federale ministerie voor gezinszaken, senioren, vrouwen en jongeren. Meer informatie is te vinden op www.netzwerkstelle-demenz.de.

Alle geïnteresseerde instellingen, clubs en verenigingen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen om samen te handelen in het belang van mensen met dementie.

Stefan Eberhardt, medewerker van het seniorenbureau is coördinator van het netwerk in Jena. Op administratief niveau wordt het netwerk begeleid door de ouderenzorgplanner van de stad Jena Franziska Wächter.