Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Over de stand van zaken bij het testen in kinderdagverblijven en scholen in Jena

24.09.2021

Lollipop PCR-pooltests voor kinderdagverblijven in Jena voor het eerst / Toezegging van PCR-pooltests voor infectiegevallen op scholen.

Vanaf 27 september 2021 kunnen de kinderen in de kinderdagverblijven van Jena verder worden getest.

Op 8 september heeft de gemeenteraad de stad Jena opgedragen door te gaan met de financiering van de snelle tests in de kinderdagverblijven. De aanbesteding hiervoor werd onmiddellijk uitgeschreven en een ervaren partner voor de uitvoering werd gevonden in het laboratorium Synlab.

Betere bescherming tegen infectie door PCR-tests

Voor het eerst zal in Thüringen gebruik worden gemaakt van zogenaamde lollipop PCR-pooltests. PCR-tests zijn veel gevoeliger dan antigeentests en kunnen een infectie opsporen, zelfs wanneer er nog geen significante virale belasting is en het daarmee gepaard gaande infectierisico nog niet aanwezig is.

Het personeel van de crèche heeft een opleiding gekregen van Synlab en er is informatie voor de ouders opgesteld. De tests kunnen vanaf volgende week op vrijwillige basis worden uitgevoerd en de kinderdagverblijven zullen er geleidelijk mee beginnen.

Burgemeester Christian Gerlitz: "Wij zijn ervan overtuigd dat de PCR-badtests een doorslaggevende bouwsteen zullen zijn voor een veilige exploitatie van kinderdagverblijven. Vanwege de nauwe contacten die in kinderdagverblijven vanzelfsprekend zijn, is het bijzonder belangrijk besmettingsgevallen in een zeer vroeg stadium te kunnen opsporen. De opdracht van het stadsbestuur om hier een modelproject te starten, ook zonder de steun van de Vrijstaat, was voor ons alleen haalbaar omdat wij in Jena ook zeer efficiënte laboratoria als partners aan onze zijde hebben".

Nog steeds geen regelmatige tests op scholen in Jena - belofte van PCR-pooltests in geval van besmetting

In Jena is het basisniveau volgens het Thüringer systeem voor vroegtijdige waarschuwing nog steeds van toepassing. Dit betekent: geen testen op de scholen in Jena.

Vorige week had de stad Jena al geprobeerd van het Thüringse Ministerie van Onderwijs een algemeen decreet te krijgen dat de proeven ook in het basisniveau 1 zouden worden voortgezet, maar dit werd door het Thüringse Ministerie van Onderwijs afgewezen.

Verdere besprekingen deze week tussen het crisisteam van de stad Jena en het Ministerie van Onderwijs hebben niet geleid tot een oplossing die toereikend was vanuit het oogpunt van de stad Jena.

Aangezien de verantwoordelijkheid voor alle staatsscholen bij het Ministerie van Onderwijs ligt, kan de stad Jena, anders dan in de sector dagverblijven, geen proefaanbod in de inrichtingen creëren zonder de goedkeuring van de Vrijstaat.

Alleen voor controle door middel van PCR-pooltests na bevestigde besmettingen in de scholen werd goedkeuring verleend. Het crisisteam van Jena werkt momenteel aan een strategie om de ervaring met PCR-pooltests in kinderdagverblijven zo snel mogelijk over te dragen op scholen die door besmettingen zijn getroffen.

Burgemeester Gerlitz: "Wij zijn bitter teleurgesteld dat het Ministerie van Onderwijs, ondanks de besmettingsgevallen op zoveel scholen in Jena, vasthoudt aan zijn onverantwoordelijke Thüringer-speciale weg. Het is absurd dat na twee dagen van overschrijding van de waarschuwingswaarde er vanaf volgende week maandag geen testaanbod meer zal zijn, alleen omdat de blootstellingswaarde op de intensive care vandaag weer onder de 3% is gezakt. Ouders verwachten laagdrempelige testmogelijkheden en een systeem voor vroegtijdige opsporing, vooral voor kinderen die nog niet gevaccineerd kunnen worden, om de grootst mogelijke veiligheid te garanderen."

Kort uitgelegd: Hoe werkt een lollipop PCR pooltest?

De kinderen zuigen 's morgens 2 keer op een wattenstaafje bestemd voor testen. Het eerste uitstrijkje wordt samen met dat van de andere kinderen in de groep in een reageerbuis gedaan, het zogenaamde poolmonster. Het tweede wattenstaafje wordt in een individueel buisje gedaan. Alles samen wordt dan naar het laboratorium vervoerd. Indien de analyse van het zwembadmonster een positief testresultaat oplevert, gebruikt het personeel van het laboratorium de tweede, individuele reageerbuisjes en voert het een individuele PCR-test uit op alle leden van het zwembadmonster.