Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Strengere pandemiebestrijdingsmaatregelen zijn van toepassing vanaf maandag

13.12.2020

De stad Jena heeft een ander algemeen decreet uitgevaardigd dat strengere regels bevat in verband met de coronapandemie. Het decreet is geldig vanaf maandag 14.12.2020.

De volgende maatregelen zijn opgenomen:

  • Verblijf in het openbaar is alleen toegestaan met een goede reden.
    Uitzonderingen zijn mogelijk voor den Gang voor werk, bezoeken aan instanties en medische afspraken, maar ook voor wandelingen in de frisse lucht of individuele sporten. Bovendien kunnen er aankopen worden gedaan of diensten worden gebruikt. Bezoek van vrienden of kennissen is mogelijk als maximaal 5 personen uit twee huishoudens elkaar ontmoeten. Ein goede reden is ook de godsdienstoefening (zoals een bezoek aan een kerk of moskee) und der bezoek aan verpleeg- of bejaardentehuizen met inachtneming van de juiste hygiënische beschermingsmaatregelen.
  • In gesloten kamers en buitenshuis geldt: maximaal 5 personen uit maximaal 2 huishoudens (kinderen tot 14 jaar niet inbegrepen).
  • Bibliotheken, musea, muziek- en kunstscholen zijn gesloten.
  • Er zijn geen klassikale cursussen op de Jena universiteiten.
  • Voor demonstraties buitenshuis wordt een maximum aantal van 200 gegeven, voor vergaderingen in gesloten ruimtes een maximum aantal van 100.
  • Bewoners van bejaardentehuizen, verpleeghuizen en voorzieningen voor mensen met een handicap mogen slechts dagelijks worden bezocht door één persoon met een negatieve testuitslag voor het SARS-CoV-2-virus. Het personeel moet regelmatig SARS-CoV-2-tests ondergaan.

Burgemeester Christian Gerlitz legt de achtergrond uit:
"We hebben de afgelopen twee weken al een dramatische verslechtering van de situatie gezien. Dit is een van de redenen waarom we verschillende instellingen en de bevolking vooraf hebben gewaarschuwd en nu in staat zijn geweest om binnen één dag te reageren op de overschrijding van de grenswaarde. Waarschijnlijk hebben wij in Thüringen sinds begin november onze goede infectiesituatie door aarzeling weggegooid. Zelfs in de huidige fase van de crisis voelden we ons niet gesteund door delen van de staatsregering. Ik hoop dat de prijs hiervoor in de komende weken niet zichtbaar zal zijn op de intensive care units in Thüringen".

Benjamin Koppe, hoofd van het Jena-crisismanagementteam, onderstreept de ernst van de huidige situatie en roept tegelijkertijd op: "De verontrustende toename van nieuwe infecties in Jena heeft ons - ondanks harde afspraken met de staat - gedwongen om vrijwel van de ene op de andere dag onmiddellijk in actie te komen. Naar onze mening zal het pakket maatregelen goed aansluiten bij de redelijke besluiten die op federaal niveau kunnen worden verwacht, met name voor hotspots met een incidentie van meer dan 200 dagen. In de komende weken moeten we erin slagen de infectie ter plaatse in te dammen. Een verbod op het betreden van de openbare ruimte maakt ook deel uit van het Jena-pakket van maatregelen. Als stad doen we een dringend beroep op het naleven van alle geldende regels en het beperken van persoonlijke contacten tot een minimum. De staatsregering wordt echter geadviseerd om verantwoordelijk te handelen en snel een uniforme, vooral bindende regelgeving voor de Vrijstaat in te voeren.

Actuele besluiten en vragen en antwoorden staan vermeld op de pagina jena.de/corona.