Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de werkgroep Klimaatactieplan

07.03.2023

Burgers van Jena en belanghebbenden worden van harte uitgenodigd voor de openbare vergadering van de werkgroep Klimaatactieplan:

  • 9.3.2023
  • Rathausdiele (historisch stadhuis)
  • 16.30 tot 18.00 uur

Informatie over het huidige politieke proces over het Klimaatactieplan zal worden gedeeld.

Onmiddellijk daarna vergaderen de Commissie Stadsontwikkeling en de Commissie Financiën in een niet-openbare zitting over het Klimaatactieplan.

In de werkgroep Klimaatactieplan zetten veel belangrijke belanghebbenden in de stad Jena zich in voor het doel van klimaatneutraliteit. De afgelopen twee jaar heeft de werkgroep een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Klimaatactieplan.

Kategorie