Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Vanaf dinsdag, ook geen testaanbiedingen op scholen in Jena

19.09.2021

Ministerie van Onderwijs van Thüringen verwerpt algemeen decreet van Jena

Ondanks besmettingsgevallen op acht scholen in Jena alleen al in de laatste dagen van de twee weken durende testfase, weigert het Ministerie van Onderwijs van Thüringen ten minste één vrijwillig testaanbod op de scholen voort te zetten.

Burgemeester Christian Gerlitz zegt: "Wij zijn diep teleurgesteld over dit kortzichtige besluit tegen een zo veilig mogelijke exploitatie van scholen. Vooral het feit dat de verwerping van ons algemeen decreet uitsluitend wordt gerechtvaardigd door een gebrek aan begrotingsmiddelen, verbijstert mij."

Aan het eind van de week had het crisisteam van de stad Jena het ministerie verzocht een algemeen bevel uit te vaardigen waarin vrijwillige tests pas vanaf waarschuwingsniveau 1 verplicht zouden zijn gesteld. Voor een vroegtijdige opsporing van infectieclusters - en dus een preventie van de insleep van infecties in gezinnen en andere gebieden - is een laagdrempelige testregeling nodig, ongeacht de incidentie. Uit het oogpunt van de infectiebeschermingswetgeving en ook uit financieel oogpunt wordt de Vrijstaat Thüringen geacht verplicht te zijn een dergelijk testaanbod te realiseren.

Dinsdag zal het crisisteam van Jena bespreken of er nog andere mogelijkheden zijn om de testdiensten in de gemeenschapsvoorzieningen te waarborgen overeenkomstig het mandaat van de gemeenteraad van Jena, zelfs indien de Vrijstaat weigert dit te doen. Dinsdag zijn er verdere gesprekken met het ministerie van Onderwijs.