Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Sytuacja wieczorna od 04.04.2020 r.

04.04.2020

Aktualne numery spraw koronnych

W Jenie, od godziny 15.00 jest 139 zarażonych osób. Z tych 82 (59%) to mężczyźni, a 57 (41%) to kobiety.
Podwojenie stawki (z danych z ostatnich 7 dni) wynosi obecnie 3,8 dnia.
Obecnie 7 osób jest traktowanych jak pacjenci hospitalizowani, z których jedna musi być urzędnikiem służby cywilnej.
36 mieszkańców Jeny uważa się za wyleczonych.

Dostawa wyposażenia ochronnego dla domów opieki

Wysiłki mające na celu zaopatrzenie domów opieki w sprzęt ochronny są w pełnym toku.
Peter Schörnig, szef straży pożarnej w Jenie, podaje kilka podstawowych informacji.