Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wyniki posiedzenia Rady Miejskiej w czwartek, 29.06.2023 r.

29.06.2023

Wyniki głosowania w ramach kontynuacji części jawnej 46. posiedzenia Rady Miejskiej w czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Wszystkie dokumenty można znaleźć w systemie rady miasta Jena .

34. sprawozdanie burmistrza - ocena wyników prac grupy sterującej "Paradies 21 "Grupa Sterująca Paradies 21" (ponowne przedłożenie punktu 29 porządku obrad z 22.02.23, punktu 24 porządku obrad z 22.03.23, punktu 30 porządku obrad z 19.04.23, punktu 30 porządku obrad z 10.05.23 i punktu 26 porządku obrad z 07.06.23)

- omówione -

35. sprawozdanie burmistrza - Ocena doświadczeń okresu koronawirusa w sektorze edukacji
Ocena doświadczeń okresu koronawirusa w sektorze edukacji - zapewnienie równych szans (ponowne przedłożenie z 16.11.22 pkt 42, 14./15.12.22 pkt 58, 22.02.23 pkt 27, 22.03.23 pkt 25, 19.04.23 pkt 31, 10.05.23 pkt 31 i 07.06.23 pkt 27)

- omówiono -

36 Sprawozdanie Burmistrza - Raport końcowy z udziału w konkursie na "Centrum Przyszłości". "Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej" (ponowne złożenie 22.04.23 r. poz. 31 i 07.06.23 r. poz. 27)
transformacji" (ponowne przedłożenie z dnia 22.03.23 r. poz. 26, 19.04.23 r. poz. 32, 10.05.23 r. poz. 32 i 07.06.23 r. poz. 28). 07.06.23 POZ. 28)

- omówione -

37. sprawozdanie burmistrza - Analiza lokalizacji parkingu rowerowego w Jenie (ponowne przedłożenie z 22.03.23 pkt 27 porządku obrad, 19.04.23 pkt 33 porządku obrad, 10.05.23 pkt 33 porządku obrad oraz
07.06.23 PKT 29)

- omówione -

38. sprawozdanie burmistrza - wybrane wyniki pracy miasta Jena w zakresie SGB. Jena w zakresie SGB II (ponowne przedłożenie z 22.03.23 poz. 28, 19.04.23 poz. 34, 10.05.23 poz. 34 i 07.06.23 poz. 30)

- omówiono -

39. sprawozdanie burmistrza - bilans wyjazdu delegacji do miasta partnerskiego Berkeley/USA 2023 (ponowne przedłożenie z 19.04.23 poz. 35, 10.05.23 poz. 35 i 07.06.23 poz. 31)

- omówione -

40. sprawozdanie burmistrza - badanie popytu na e-mobilność/wodór; rada miasta 2019 (ponowne przedłożenie z 19.04.23 pkt 36, 10.05.23 pkt 36 i 07.06.23 pkt 32 porządku obrad)

- omówione -.

41. sprawozdanie przedłożone przez Burmistrza - Raport z kontroli centralnej na dzień 31.12.2022 r. (Raport kwartalny 4/2022) (ponowne przedłożenie pkt 37 porządku obrad z 10.05.23 i pkt 33 porządku obrad z 07.06.23)

- omówione -

42. sprawozdanie burmistrza - radzenie sobie z kryzysem energetycznym w mieście Jena (ponowne przedłożenie z 10.05.23 pkt 38 i 07.06.23 pkt 34)

- omówione -
43. sprawozdanie Pana Burmistrza - Zatwierdzenie statutu budżetowego i budżetu Budżetu Miasta Jeny na lata budżetowe 2023 i 2024
(ponowne przedłożenie z 07.06.23 pkt 35 porządku obrad)

- omówiono -

11. projekt uchwały grupy parlamentarnej DIE LINKE. oraz grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen - Zgodność pracy rodzinnej i wolontariatu (ponowne przedłożenie z 22.03.23 pkt 20 i 07.06.23 pkt 16)

- potwierdzone większością głosów -

12. propozycja uchwały Pana Burmistrza - zmiana statutu Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (ponowne przedłożenie z 19.04.23 pkt 22 i 07.06.23 pkt 18)

- potwierdzone -

13. proponowana uchwała Lord Mayor - Zmiana Regulaminu Rady Miasta Jena Regulaminu Rady Miasta Jena

- potwierdzone -

14. propozycja uchwały Burmistrza - statut zmieniający statut główny

- potwierdzono - 15.

15. projekt uchwały grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, FDP, OBYWATELE DLA JENY i Burmistrz Gerlitz - Publiczne posiedzenia komisji
(Ponowne przedłożenie z 19.04.23 punkt 27 i 07.06.23 punkt 19)

- potwierdzone większością głosów -

16. projekt rezolucji grupy parlamentarnej DIE LINKE - Wzmocnienie opinii publicznej w komisjach - Wdrożenie nowelizacji ThürKO (kodeksu parlamentu Turyngii) Wdrożenie poprawki do ThürKO (ponowne przedłożenie z 19.04.23 poz. 26 i 07.06.23 poz. 20)

- odrzucony większością głosów -

17. proponowana uchwała Pan Burmistrz - Nagroda za Odwagę Cywilną - Nominacja członka Rady Miejskiej do jury członka Rady Miejskiej do komisji konkursowej w 2023 r. (ponowne przedłożenie z 07.06.23 pkt 21 porządku obrad)

- potwierdzone większością głosów -

18. projekt uchwały Burmistrza - uchwała ogólna w sprawie przeznaczenia zysku od roku 2022 dla BgA z Eigenbetrieb Kommunalservice Jena
(ponowne przedłożenie z 07.06.23 poz. 22)

- jednogłośnie potwierdzone -

19. projekt uchwały p. Güngör, p. Thomas, p. Häkanson-Hall, p. Wothly, Dr Mieth, Dr Jonscher, Pan Lenkert, Pani Flämmich-Winckler,
pan Wöckel, dr Lukin, pan Gliesing, pani König-Preuss, pani Neumann, Pan König, Pani Welle - Informacje i wgląd do akt zgodnie z § 22 ust. 3 zdanie 4 ThürKO
(ponowne przedłożenie z 07.06.23 poz. 23)

- potwierdzone większością głosów -

20. proponowana rezolucja grup parlamentarnych FDP i BÜRGER FÜR JENA - neutralny pod względem dochodów podatek od nieruchomości w Jenie Podatek od nieruchomości w Jenie (ponowne przedłożenie z 19.04.23 poz. 25)

- potwierdzone większością głosów -

21. projekt rezolucji Burmistrza - sprawozdanie na temat osób starszych i zalecenia dotyczące działań na rzecz miasta Jena 2023 Miasta Jena 2023 r.

- potwierdzone większością głosów -

22. projekt uchwały grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen - Jena przyjazna wiekowi i pokoleniom Miasto Jena przyjazne wiekowi i pokoleniom - z większym uwzględnieniem
(ponowne przedłożenie z 25.01.23 poz. 35)

- potwierdzone większością głosów -

23. skierowany do Komisji Finansów
Projekt uchwały grupy parlamentarnej DIE LINKE - Ponowne przystąpienie do związku pracodawców (ponowne przedłożenie z 10.05.23 poz. 27)

25. Usunięto z porządku obrad
Projekt rezolucji grup parlamentarnych Bündnis 90/Die Grünen, SPD i DIE LINKE. przedszkoli w Jenie, poprawić jakość, wspólnie rozwijać perspektywy
rozwijać perspektywy razem

26. zdjęta z porządku obrad
Proponowana rezolucja Grupa parlamentarna CDU - Szanse na jakość i elastyczność w opiece nad dziećmi i elastyczności w opiece nad dziećmi

28. odesłana do komisji głównej
Projekt rezolucji grupy parlamentarnej DIE LINKE - Komisja specjalna Salvador-Allende-Platz

29. odesłany do komisji finansowej i komisji socjalnej
Projekt rezolucji grup parlamentarnych DIE LINKE i Bündnis 90/Die Grünen - Sponsoring na rzecz MARE*GO

30. Skierowany do Komisji Rozwoju Miast i Ochrony Środowiska
Proponowana rezolucja grup parlamentarnych DIE LINKE i Bündnis 90/Die Grünen - Harmonogram i plan finansowania wdrożenia MARE*GO Harmonogram i plan finansowania wdrażania planu działań na rzecz klimatu

31. skierowana do Komisji Głównej i Komisji Finansów
Projekt rezolucji złożony przez grupę parlamentarną Bündnis 90/Die Grünen - Wsparcie dla Browary

32. Odesłano do komisji
Projekt rezolucji złożony przez grupy parlamentarne SPD i Bündnis 90/Die Grünen - Dostosowanie finansowania okręgów lokalnych i środków ułatwiających ich pracę

33. skierowana do Komisji Finansów i Komisji Socjalnej
Proponowana rezolucja grupy parlamentarnej CDU - Wzmocnienie działalności hospicjów w Jenie

Kategorie