Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

08.12.2022 jest ogólnokrajowym dniem ostrzegawczym

06.12.2022

W dniu 08.12.2022 r. odbędzie się ogólnopolski dzień ostrzegania - weźmie w nim udział również miasto Jena.

W tym dniu akcji, organizowanej przez Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy w Sytuacjach Klęsk Żywiołowych (BBK), rządy federalne i stanowe, jak również uczestniczące w akcji okręgi, samodzielne miasta i gminy przetestują swoje urządzenia ostrzegawcze we wspólnym ćwiczeniu rozpoczynającym się o godzinie 11. Celem jest sprawdzenie procesów technicznych pod kątem ich funkcjonowania i ewentualnych słabych punktów, ich ulepszenie w razie potrzeby oraz uwrażliwienie ludności na dostępne środki ostrzegawcze (takie jak syreny, aplikacje ostrzegawcze, cyfrowe billboardy). Cell broadcast - komunikat ostrzegawczy wysyłany bezpośrednio do telefonów komórkowych za pośrednictwem BBK - również będzie testowany po raz pierwszy w tym roku. Jakie urządzenia są w stanie ją odebrać, znajdują się na tej liście.

Ostrzeżenie testowe jest wysyłane z krajowego centrum ostrzegania w BBK do wszystkich multiplikatorów ostrzeżeń podłączonych do Modułowego Systemu Ostrzegania (MoWaS) (np. serwery aplikacji, radiostacje). Multiplikatory ostrzeżeń z kolei wysyłają przykładowe ostrzeżenie w swoich systemach lub programach do urządzeń końcowych, takich jak radia i aplikacje ostrzegawcze.

W tym samym czasie specjalistyczne służby straży pożarnej za pośrednictwem wszystkich syren cyfrowych (jest ich 21) w Jenie będą wydawać dźwięki ostrzegawcze o godzinie 11: 6 dźwięków po 5 sekund z 5 sekundową przerwą. Po tym nastąpi komunikat głosowy przez syreny: "Uwaga! Uwaga! To jest Rada Miasta Jena. Jest to próbne ostrzeżenie przed ogólnopolskim dniem ostrzegawczym 2022 r. Nie ma zagrożenia dla ludności". Komunikat jest powtarzany jeden raz.

Na koniec, o godzinie 11:45, syreny miasta Jeny dadzą sygnał "all-clear" (1 minuta ciągłego tonu). "Uwaga! Uwaga! To jest Rada Miasta Jena. To jest all-clear dla ogólnopolskiego dnia ostrzegawczego 2022. Nie było żadnego zagrożenia dla ludności."

Podczas dnia ostrzegania ma być testowana funkcjonalność przede wszystkim czterech nowych syren cyfrowych:

⦁ Forstweg (południe)
⦁ Hufelandweg (północ)
⦁ Löbdergraben (centrum)
⦁ Im Steinfeld (Maua)

Mieszkańcy Jeny będą informowani o dniu ostrzegawczym również za pośrednictwem mediów społecznościowych i miejskiej strony internetowej jena.de.

Kategorie