Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dni - 10 krajów. 14 Etap: Meczet Tombul, Bułgaria

23.08.2022

10 dni - 10 krajów.
Podróż przez Europę Wschodnią

14 Etap: Meczet Tombul w Szumen, Bułgaria

Kultura w Europie Wschodniej - zwłaszcza na południowym wschodzie - jest pod silnym wpływem islamu. Bułgaria ma największy odsetek muzułmanów w Unii Europejskiej, między 10 a 13 procent, chociaż krótko przed upadkiem socjalizmu państwowego około 370 000 muzułmanów zostało wydalonych do Turcji po tym, jak ich "bułgaryzacja" zakończyła się niepowodzeniem.

Zwiedzamy meczet Tombul w Shumen. Do czasu zmian politycznych w latach 1989/90 największy meczet w Bułgarii i drugi co do wielkości na Półwyspie Bałkańskim pełnił funkcję muzeum. Dziś znów modlą się tu ludzie i uczą w sąsiednich szkołach. W Szumen 30 do 35 procent mieszkańców to muzułmanie.

Jesteśmy serdecznie witani w meczecie Tombul i pozwala nam się zwiedzić salę modlitewną i wewnętrzny dziedziniec. Kompleks jest niewielki, ale piękny. Niestety, trudno nam porozumieć się słowami, więc rozmowa jest niemożliwa. Na koniec kupujemy dwie Misbahy jako pamiątki przed dalszą podróżą przez północną Bułgarię.

Tekst: Tobias Schwessinger

Zdjęcia: Christian Faludi

Kontekst podróży

Tombul-Moschee in Schumen, Außenansicht
Tombul-Moschee in Schumen, Außenansicht 

Tombul-Moschee in Schumen, Gebetsraum
Tombul-Moschee in Schumen, Gebetsraum