Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dni - 10 krajów. 16 Scena: Belgrad/Muzeum Jugosławii

24.08.2022

10 dni - 10 krajów.
Podróż przez Europę Wschodnią

16 Scena: Belgrad/Muzeum Jugosławii

W Belgradzie odwiedzamy Muzeum Historii Jugosławii, kompleks kilku budynków, który sam ma za sobą burzliwą historię.

Pierwotnie na terenie obiektu znajdowała się rezydencja Tito. Dziś w Domu Kwiatów, zbudowanym w 1975 roku jako oranżeria, mieści się jego ciało w formie mauzoleum flankowanego przez dwie niewielkie - bardzo nowoczesne - wystawy. Muzeum Darów Tity, zbudowane już w 1962 roku, obecnie prezentuje wystawy czasowe, ale fasada jest obecnie remontowana. Dary, które jugosłowiański przywódca partyzancki, a później prezydent otrzymywał z kraju i zagranicy, są wystawione - wraz z eksponatami z dawnego Muzeum Rewolucji - w starej zajezdni. Wiele eksponatów wydaje się teraz dziwacznych. Jest tam między innymi flaga Jugosławii, którą astronauci z Apollo 11 zabrali ze sobą na Księżyc, a którą Tito otrzymał od Richarda Nixona podczas podróży do USA. W Starym Muzeum prezentowane są również eksponaty z dawnego Muzeum Rewolucji - wraz ze współczesnymi instalacjami artystów.

Po śmierci Tity do rezydencji wprowadził się Slobodan Milošević. W 1999 roku NATO zniszczyło budynek, aby wymierzyć go w serbskich nacjonalistów. Milošević uciekł, a następnie zamieszkał w sąsiednim domu. W 2001 roku został tam aresztowany i przewieziony do Hagi, gdzie został osądzony. Dziś kompleks rządowy od kompleksu muzealnego oddziela mur.

Podczas naszego pobytu muzeum jest zamknięte, ale udaje nam się spotkać z pracownikiem Mirjaną Slavković, która oprowadza nas po terenie i fascynujących wystawach. Była już w Jenie w ramach programu Exhibiting Contemporary History Kolegium Europejskiego Uniwersytetu Friedricha Schillera i dobrze zna miasto. Opowiadamy jej o naszej aplikacji do Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej oraz o naszej podróży po Europie Środkowo-Wschodniej. Muzeum - także jako instytucja badawcza i edukacyjna oraz jego współpraca ze współczesnymi artystami - mogłoby być ewentualnym partnerem dla Future Centre w Jenie. Mirjana Slavković życzy nam powodzenia w realizacji naszej aplikacji.

Tekst: Tobias Schwessinger & Christian Faludi

Zdjęcia: Christian Faludi

Blick auf den Sarkophag im Mausoleum von Tito
Blick auf den Sarkophag im Mausoleum von Tito

​​​​​​
Kunstinstallation aus Fragmenten von Statuen Titos
Kunstinstallation aus Fragmenten von Statuen Titos

Einlass zum Mausoleum von Tito mit Gästebuch
Einlass zum Mausoleum von Tito mit Gästebuch

Geschenk von Stalin an Tito im Museum
Geschenk von Stalin an Tito im Museum