Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dni - 10 krajów. Etap 21: Memoriał Jasenovac

26.08.2022

10 dni - 10 krajów
Podróż przez Europę Wschodnią
Etap 21: Miejsce Pamięci Jasenovac

W węższym sensie historia II wojny światowej i Shoah nie są tematami, które odgrywają bezpośrednią rolę w Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej. Z perspektywy kultury pamięci i polityki pamięci nie możemy jednak pominąć prac nad miejscami pamięci w Europie Wschodniej i Środkowej. Jest to szczególnie widoczne na Bałkanach, których długa historia konfliktów wywiera wpływ do dziś. I tak logiczne jest, że w drodze przez Chorwację odwiedzamy miejsce pamięci Jasenovac.

Obóz koncentracyjny Jasenovac był największym obozem zbudowanym przez reżim Ustaszy podczas II wojny światowej i działał niezależnie od Niemiec na terytorium Niepodległej Chorwacji. Większość deportowanych należała do ludności serbskiej, ale Rom:nja, Żydzi i inne mniejszości również zostali deportowani do Jasenovac, podobnie jak niektórzy bośniaccy i chorwaccy przeciwnicy reżimu. Do 1945 r. w obozie koncentracyjnym straciło życie ponad 80 tys. osób.

W latach 1959-1966 rzeźbiarz Bogdan Bogdanović wzniósł na tym miejscu imponujący pomnik w kształcie gigantycznego kwiatu lotosu. Dwa lata później otwarto tu muzeum. Od tego czasu memoriał zbiera materiały, opiekuje się pomnikami innych obozów ustaszowskich i pracuje z młodzieżą w zakresie edukacji historyczno-politycznej.

Praca pamięci łączy ludzi w licznych miejscach Zagłady w Europie Wschodniej i Środkowej. I pokazuje, jakie lekcje należy wyciągnąć z przeszłości, aby wnioski były przydatne w kształtowaniu naszych demokracji.

Tekst i zdjęcia: Christian Faludi

Na kanwie tego wyjazdu:
https://rathaus.jena.de/de/von-jena-aus-10-laender-10-tagen

Denkmal des Bildhauers Bogdan Bogdanović
Denkmal des Bildhauers Bogdan Bogdanović 

Im Denkmal
Im Denkmal

Im Bildungszentrum der Gedenkstätte
Im Bildungszentrum der Gedenkstätte