Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dni - 10 krajów. Etap 25: Ambasada Niemiec w Pradze

28.08.2022

10 dni - 10 krajów.
Podróż przez Europę Wschodnią
Etap 25: Ambasada Niemiec w Pradze

W 1989 roku żelazna kurtyna stawała się coraz bardziej porowata, a ludzie, którzy czuli się uciskani w państwowym socjalizmie, nabrali odwagi.

Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Pradze, Warszawie, Budapeszcie czy nawet Berlinie Wschodnim stały się w latach 80. miejscem dla wielu uchodźców. Tutaj ludzie mieli nadzieję - zawsze z powodzeniem - na schronienie i możliwość wyjazdu do FRG. W sierpniu 1989 roku na teren ambasady w Pradze napływało coraz więcej osób, które szybko osiągnęły granice pojemności. W szczytowym okresie jesieni na trawniku przed budynkiem w katastrofalnych niekiedy warunkach koczowało tu około 4 tys. osób. Na ulicach wokół ambasady zaparkowane były niezliczone ilości porzuconych pojazdów z wschodnioniemieckimi tablicami rejestracyjnymi.

Hans-Dietrich Genscher - który dopiero niedawno został zwolniony ze szpitala po wyzdrowieniu - negocjował wyjazd uchodźców z Eduardem Szewardnadze, Oskarem Fischerem i Jaromírem Johanesem na obrzeżach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. 30 września wylądował w Pradze, odmówił dziennikarzom jakichkolwiek informacji i wypowiedział z balkonu słynne słowa, utopione w wiwatach ludu, bezpośrednio do uchodźców.

Po tym jak pozwolono ludziom wyjechać w zaplombowanych pociągach i pod ochroną zachodnioniemieckich dyplomatów przez Drezno i Karl-Marx-Stadt do Hof, tysiące obywateli NRD ponownie uciekło na teren ambasady. Im również pozwolono odejść. O godzinie 21.00 3 listopada Czechy całkowicie otworzyły swoje granice. Otworzyła się żelazna kurtyna.

W Ambasadzie Niemiec w Pradze przyjmuje nas Martin Sielmann, kierownik działu prasowego i public relations. Oprowadza nas po terenie i opowiada, co wydarzyło się tu latem 1989 roku. Sam był już zatrudniony w Foreign Office - wówczas w Bonn - i doświadczył upadku socjalizmu państwowego jako dyplomata. Zdjęcia obozujących uchodźców w parku ambasady przypominają nam nasze wcześniejsze przystanki, na przykład w Sopronie, ale także przy płocie granicznym na granicy ze Słowenią, a także aktualne zdjęcia z obozów dla uchodźców. Coraz więcej ludzi na świecie ucieka przed biedą, uciskiem i prześladowaniami. W Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej w Jenie można było wymienić poglądy na temat ucieczki i migracji - wtedy i dziś - oraz podzielić się wspólnymi doświadczeniami.

Tekst: Tobias Schwessinger

Zdjęcia: Christian Faludi

Na kanwie tego wyjazdu:
https://rathaus.jena.de/de/von-jena-aus-10-laender-10-tagen

Auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag


Auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag

Auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag


Auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag

Flaggen in der Deutschen Botschaft in Prag


Flaggen in der Deutschen Botschaft in Prag

Fotografie der in Prag zurückgebliebenen Auto- und Wohnungsschlüssel der Geflüchteten


Fotografie der in Prag zurückgebliebenen Auto- und Wohnungsschlüssel der Geflüchteten