Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dni - 10 krajów. Saldo

29.08.2022

10 dni - 10 krajów.
Podróż przez Europę Wschodnią
Saldo

Jesteśmy z powrotem w Jenie. Nasza podróż po Europie Środkowo-Wschodniej dobiegła końca. Nie sposób podsumować naszych doświadczeń i przygód w jednym zdaniu. Miejsca i ludzie, których odwiedziliśmy byli zbyt różni i różnorodni. Różnorodność, która nie tylko określa przemiany w Europie w ostatnich dekadach, ale także charakteryzowałaby pracę przyszłego Centrum Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej.

Odwiedziliśmy miejsca, w których wstrząsy polityczne, społeczne i gospodarcze od czasu upadku socjalizmu państwowego są szczególnie widoczne i rozmawialiśmy z wieloma różnymi ludźmi o ich osobistych doświadczeniach związanych z transformacją. Naszym celem było odwiedzenie miejsc i ludzi w 10 krajach w 10 dni z "kamerą, sprzętem do nagrywania i plecakiem pełnym pytań". Ostatecznie w 14 dni objechaliśmy 14 krajów: Polskę, Słowację, Rumunię, Ukrainę, Republikę Mołdawii, w tym autonomiczną Republikę Gagauzji, Bułgarię, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, w tym autonomiczną Republikę Serbską i Federację Bośni i Hercegowiny, Chorwację, Słowenię, Austrię, Węgry, Czechy, Niemcy.

W sumie przejechaliśmy prawie 6 tysięcy kilometrów, przekroczyliśmy 20 granic, opublikowaliśmy 26 tekstów z 72 zdjęciami i odbyliśmy niezliczoną ilość ciekawych rozmów. Oczywiście nie było możliwe, abyśmy w tak krótkim czasie odwiedzili wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a nasze relacje o miejscach i ludziach, do których dotarliśmy, to tylko fragmenty, które dają wgląd w różnorodność ludzi i ich historii - oraz w możliwe obszary tematyczne w przyszłym Centrum Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej w Jenie.

Przyszłość musi być rozumiana i kształtowana z perspektywy europejskiej - także w świetle obecnych wydarzeń. Jedności Niemiec, jak również zjednoczeniu Europy możemy oddać sprawiedliwość jedynie poprzez uwzględnienie ich różnorodności i heterogeniczności. Raz po raz okazuje się, że to nie różnice są przyczyną problemu, ale brak wzajemnego zrozumienia.

Na końcu naszej podróży zaczyna się coś nowego: dziś rusza nasza kampania na rzecz wniosku miasta Jeny i Uniwersytetu Friedricha Schillera o utworzenie Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej. Kampania, która wypełni się życiem tylko dzięki Twojemu i Waszemu udziałowi.

Tekst: Tobias Schwessinger

Zdjęcie: Christian Faludi

Kontekst wyjazdu:
https://rathaus.jena.de/de/von-jena-aus-10-laender-10-tagen

Dekoration im Garten unserer moldauischen Unterkunft
Dekoration im Garten unserer moldauischen Unterkunft