Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

20. laureat: za odwagę cywilną poszukiwany!

20.07.2021

Pracownicy KoKont (Punkt Koordynacyjny i Kontaktowy Programu Miasta Jeny przeciwko ksenofobii, skrajnej prawicy, antysemityzmowi i nietolerancji) przyjmują do 25 lipca wnioski o przyznanie 20. nagrody Jeny za odwagę cywilną.

"Odwaga cywilna jest potrzebna zawsze i wszędzie. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał wykazać się odwagą - mówi Nicole Schneider, pracownik KoKont.

Jaka osoba/osoby, jaka sytuacja przychodzi Ci na myśl z tego i zeszłego roku (2020)? Które odważne działania zainspirowały Cię do dyskusji z przyjaciółmi i rodziną lub skłoniły do refleksji? Swoje propozycje, z ewentualnym krótkim uzasadnieniem, prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (buero@kokont-jena.de) na adres KoKont. Możesz też przekazać nam swój pomysł telefonicznie (03641/ 23 66 06).

Nagroda ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na kwestię odwagi cywilnej, pobudzenie do refleksji, ale także zachęcenie do zastanowienia się nad własnymi działaniami. Zasadnicze pytanie wciąż brzmi: Czym jest dla mnie odwaga moralna? Każdy ma inną odpowiedź na to pytanie.

Z okazji 20-lecia nagrody zapytaliśmy osoby, którym przyznano Nagrodę za Odwagę Moralną za ich odważne i zdecydowane działania w minionych latach, o ich dzisiejsze rozumienie odwagi moralnej. Odpowiedzi są zróżnicowane, ale wszystkie wypowiedzi wskazują na aktualność odważnego działania - nawet 20 lat po ustanowieniu nagrody. Odpowiedzi można znaleźć na tej stronie internetowej.