Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

30,000 wniosków o kartę wyborczą "absentee" w mieście Jena

17.09.2021

Do tej pory prawie 30.000 mieszkańców Jeny złożyło wnioski o głosowanie korespondencyjne. Oznacza to, że na około tydzień przed wyborami do Bundestagu w Jenie spodziewany jest prawie 50-procentowy odsetek głosujących drogą pocztową. Wśród nich jest 341 wniosków od niemieckich emigrantów z całego świata, którzy przed wyprowadzką mieszkali w Jenie.

Do tej pory oddano 16.000 kart do głosowania. Urzędnik wyborczy, Matthias Bettenhäuser, prosi, aby nie zwlekać zbyt długo z odesłaniem list. Mówi on: "Wypełnione dokumenty do głosowania korespondencyjnego należy odesłać jak najszybciej, jednak nie później niż do czwartku, 23.09.2021 r., za pośrednictwem skrzynek pocztowych Deutsche Post."

Jeżeli nie jest to możliwe, to karty do głosowania "absentee" można jeszcze w niedzielę wyborczą do godziny 18:00 wrzucić do miejskiej skrzynki na listy, Am Anger 15/Gerbergasse, lub oddać w lokalu wyborczym Am Anger 28 (Centrum Kontroli Zagrożeń).

Informacje o wolnym od barier dostępie do lokali wyborczych

Około dwie trzecie lokali wyborczych w Jenie jest wolnych od barier, tzn. dostępnych dla osób na wózkach inwalidzkich. Informacje o tym, które lokale wyborcze są wolne od barier, można znaleźć w zawiadomieniu o wyborach. Z drugiej strony przegląd można pobrać ze strony internetowej miasta (www.jena.de, Wybory do Bundestagu, Pliki do pobrania). Jeśli zgubiłeś list powiadamiający o wyborach, możesz nadal głosować za pomocą dowodu osobistego. Odpowiedni lokal wyborczy znajdą Państwo również na stronie internetowej miasta.

Jeżeli lokal wyborczy, który został przydzielony danej osobie, nie jest wolny od barier, ma ona możliwość złożenia wniosku o głosowanie korespondencyjne. Wniosek może zostać złożony na formularzu znajdującym się na odwrocie zawiadomienia o wyborach i jednocześnie można zlecić osobie trzeciej odbiór dokumentów do głosowania korespondencyjnego. Do piątku poprzedzającego wybory, 24 września 2021 roku, można złożyć wniosek i odebrać dokumenty do głosowania korespondencyjnego w centrum głosowania korespondencyjnego, Historisches Rathaus, Markt 1, lub zagłosować na miejscu.